Top menu

Carleen (C.L.M.) Mesters

Verbinden en verbindingen leggen zijn onlosmakelijk met mij verbonden. Zo verbind ik mensen aan wensen en mogelijkheden, hou andere een spiegel voor en kan me eindeloos verbazen over vastgeroeste patronen en nieuwe inzichten. Ik ondersteun bij het vormgeven van duurzame samenwerkingsprocessen tussen overheden, bedrijven en belangenorganisaties op het gebied van milieu, ruimte en ecologie (zoals klimaatbestendige stad, water en duurzaamheid in de stad, onderzoek naar meerwaarde begroeide daken, Bestuursakkoord Water, conflicten in de leefomgeving). “Ik help partijen te focussen op (gezamenlijke) belangen en wensen en ook de beren op de weg niet uit het oog te verliezen”. Als mediator zet ik mij graag oplossingsgericht in voor ‘moeilijke mensen’ die in een complex conflict verknoopt zijn geraakt.

Als MfN-registermediator ben ik ingeschreven bij de MfN en lid van de NMv, Mediation Initiatief Rivierenland (MIR) en Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (Stichting Mediation MRO). Gespecialiseerd in conflicten in de leefomgeving (ingeschreven in het register van Stichting Mediation MRO). Aangesloten bij buurtbemiddeling Culemborg.

Meer informatie:

www.carleenmesters.nl
www.mediation-mro.nl

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.