Top menu

Communiqué MfN-bestuur vertrek NMv uit federatie

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft gisteren via de pers kennisgenomen van het plotselinge besluit van het NMv-bestuur om per 31 december 2019 uit de federatie te stappen.

Na een langdurige discussie over de structuur en koers is recent gebleken dat er geen gedeeld draagvlak bestond voor een wijziging van de huidige structuur. In de vergadering van 29 oktober jongstleden is dit door alle partijen, inclusief de NMv onderschreven. De verenigingen kozen ervoor om de inspanningen nu met name te richten op de inhoud van belangrijke onderwerpen zoals de mediationwet, de herziening van de rechtsbijstand, kwaliteit van het beroep, leerstoel Mediation e.a.

MfN is een federatie van verenigingen en beroepsgroepen in het mediationveld – de gedragswetenschappers (NIP), notariaat (VMN), advocatuur (vFAS en NVVMA) en de overheidsmediators (VMO) – en werkt vanuit de bedoeling elkaar aan te vullen en te versterken. De organisatie MfN draagt sinds 1995 als de autoriteit op het gebied van mediation bij aan de organisatie en professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het gezamenlijk kwaliteitsregister; het erkende, onafhankelijke non-profit MfN-register dat wordt beheerd door een separate kwaliteitsstichting.

Door het vertrek van de NMv uit de MfN maakt zij geen deel meer uit van het afstemmingsoverleg en daarmee verliest de NMv directe zeggenschap over de kwaliteitsborging van het MfN-register*. Deze borging is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van de in de federatie vertegenwoordigde verenigingen.

Binnen het federatiebestuur wordt bevorderd dat alle deelnemende verenigingen zoveel mogelijk op één lijn zitten en met één gezicht naar buiten treden. Dit voorkomt een versnippering van het mediationveld en zorgt voor een daadkrachtig bestuur dat wordt gekenmerkt door draagvlak vanuit de verschillende beroepsgroepen. Mediation staat hoog op de (politieke) agenda. Juist in deze tijd is samenwerking en draagvlak cruciaal. De MfN luistert naar de verschillende geluiden en belangen van de verenigingen en blijft kiezen voor een gedeelde, krachtige koers.

Coşkun Çörüz
Voorzitter MfN-bestuur

*Lidmaatschap van een vereniging staat los van een registratie in het MfN-register. Het vertrek van de NMv uit de federatie heeft voor MfN-registermediators die ook lid zijn van de vereniging NMv geen consequenties voor hun registratie in het MfN-register.

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.