Top menu

Wetsvoorstellen mediation plenair behandeld in Tweede Kamer

Op dinsdag 20 januari was de eerste plenaire behandeling van de wetsvoorstellen mediation van Ard van der Steur. Het was de eerste termijn waarin de woordvoerders van de fracties vragen kunnen stellen aan de initiatiefnemer en moties kunnen indienen.

In totaal zijn er 88 vragen gesteld en twaalf moties ingediend. Er is een breed draagvlak in de Kamer om mediation wettelijk te regelen. Van der Steur kreeg veel bijval voor zijn initiatief. Wel hadden de fracties veel vragen en opmerkingen over de mate van overheidsbemoeienis met het register. En over de mate waarin in het civiele recht nu een ‘plicht’ voor partijen zal ontstaan om eerst mediation te beproeven alvorens naar de rechter te gaan. Daarbij speelt de vrije toegang tot de rechter een rol.

Belangrijk was ook de aandacht voor de ‘vlieguren’-eis in de wet. Sommige fracties bepleitten een meer flexibele regeling via een AMvB, andere stelden de norm van twaalf mediations ter discussie. Deze vragen gingen zowel over het aantal zelf als over de argumenten voor dat aantal.

De algemene verwachting is dat de Tweede Kamer de wet zal aannemen. Mogelijk worden er nog wijzigingen aangebracht door de initiatiefnemer dan wel via amendementen van Kamerleden. Ard van der Steur zal over ongeveer een maand antwoorden. Dan volgt de datum voor de tweede termijn en debat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Tweede Kamer.

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.