Top menu

Maarten (drs M.I.) Pieters

Maarten Pieters Maarten (drs M.I.) Pieters

Hoe kun je als publieke bestuurder in dialoog met burgers knopen doorhakken én de relatie en het vertrouwen behouden?

Maarten Pieters is zelfstandig adviseur. Hij helpt gemeentebestuurders en het ambtelijke management van gemeenten bij het ontwikkelen van beleid, de organisatie en het oplossen van maatschappelijke dilemma’s. Hij is gespecialiseerd in samenwerken en heeft een bijzondere interesse in burgerparticipatie en vernieuwing van de bestuurlijke besluitvorming. Hij was in de periode 2002 – 2010 raadslid in ’s-Hertogenbosch en van mei 2012 – mei 2014 wethouder van buiten in de gemeente Oisterwijk. Hij was portefeuillehouder voor de transities in het sociale domein, en projectwethouder Oisterwijk aan Zet! Een project dat zich richt op de vernieuwing van samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en inwoners en bedrijven. Nu adviseert hij de waarnemend burgemeester en de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek over het herstel van de politieke en bestuurlijke verhoudingen en samenwerkingsdualisme als basis voor goed bestuur. Op het snijvlak van overheid en burger vragen partijen hem als onafhankelijk voorzitter van commissies, werk- en klankbordgroepen. Hij is onder andere voorzitter van de klankbordgroep AZC Coudewater. Omwonenden, bedrijven, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, het COA en de eigenaar van het landgoed Coudewater werken hierin samen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum. Vrienden en opdrachtgevers typeren hem als een verbinder bij uitstek. Zelf zegt hij hierover: ‘Wij zijn veel meer met elkaar verbonden dan we ons realiseren, mensen zijn intrinsiek verbonden, het ‘netwerk’ ligt er al. Om het te laten stromen gaat het er om de juiste kraantjes open te zetten.’

LinkedIn-profiel

@maartenpieters

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.