Top menu

Elly (P.J.M.G.) Blanksma-van den Heuvel

Elly Blanksma Elly Blanksma-van den Heuvel is sinds november 2012 burgemeester van Helmond. Daarvoor was zij 6 jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

Portefeuille: 

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • CommunicatieOnderzoek en Statistiek
 • Bestuurs-Juridische zaken
 • Regionale Samenwerking

Functies uit hoofde van het burgemeestersambt:

 • Vice Voorzitter Veiligheidsregio Brabant Zuidoost  (VRBZO)
 • Vice Voorzitter Metropoolregio Eindhoven
 • Lid Stichtingsbestuur Brainport Development
 • Raad van Commissarissen AutomotiveNL, Helmond
 • Voorzitter Basisteam Peelland (politie, OM, Burgemeesters)
 • Voorzitter Stichting Stadswacht Helmond
 • Voorzitter Stuurgroep Peel 6.1 (samenwerkingsverband 6 Peelgemeenten)
 • Voorzitter Platform Sociale Cohesie
 • Voorzitter Horeca Overleg Helmond

Comité van aanbevelingen/ambassadeurschap:

 • Lid van het comité van aanbevelingen Obumu
 • Lid van het comité van aanbevelingen Match Mentor project
 • Lid van het comité van aanbevelingen Stichting Leergeld Helmond
 • Lid van het comité van aanbevelingen Inloophuis De Cirkel
 • Lid van het comité van aanbevelingen Actie 100% Jeugd lid van Bibliotheek Helmond – De Peel
 • Ambassadeur fietsveiligheid ovv Minister Schultz van Haegen (I&M)

Nevenfuncties: 

 • Lid Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet (vergoeding)
 • Voorzitter NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
 • Voorzitter stichting toetsing verzekeraars (vergoeding)

 

www.helmond.nl

@ellyblanksma

LinkedIn-profiel

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.