Top menu

Mediationcongres 2015

Op donderdag 26 november organiseerde de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2015 in Spant! Bussum.  Het thema van deze zesde editie was: “Maatschappij in beweging, kansen voor mediation!”

De samenleving verandert in hoog tempo. Als mediator staan we daar middenin en zien we de gevolgen in onze praktijk. Van verharding en individualisering, van participatie en decentralisatie. En van veranderende wetgeving op velerlei gebied, ook op dat van mediation zelf. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de mediator? Zijn we voldoende geëquipeerd om ook voor nieuwe vragen kwalitatieve oplossingen te bieden? En welke mogelijkheden biedt deze dynamiek? Waar liggen de kansen?

Programma

Gespreksleider: Paul Laseur, Journalist BNR

09.30 uur Ontvangst op het Mediationplein
10.15 uur Opening
Ard van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie 
10.35 uur Conflictoplossing in een veranderende samenleving
Conflicten zijn van alle tijden, de wijze waarop mensen daar mee om gaan, is in de loop der jaren erg veranderd. Instituties die als vangnet fungeerden, komen te vervallen en onderlinge verhoudingen worden complexer. Over mondige burgers, kantelende rechtspraak en meer.Ton Hol, Hoogleraar Rechtstheorie en Hoofd Departement Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht
10.55 uur Maatschappij in beweging, kansen voor mediation
Verkenning in pitches:

 • Wet werk en zekerheid: meer arbeidsconflicten?
  Astrid Zuidinga, Advocaat Arbeidsrecht AWVN Advocaten
 • Wetsvoorstel scheiden zonder rechter: inhoudelijke kwaliteit als kans
  Dianne Kroezen, Voorzitter Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
 • Mediation in strafrecht: de pilot voorbij!
  Annelies Hoekstra, Landelijk projectleider Mediation, Officier van Justitie Arrondissementsparket Rotterdam
 • Zakelijke mediations: een groeimarkt?
  Jasper Langezaal, Senior Legal Counsel Siemens Nederland
 • Dienstverlenende overheid kan er niet om heen!
  Milo Schoenmaker, Burgemeester Gemeente Gouda
12.00 uur Mediation: daar zit muziek in!
Nationaal Mediators Ensemble
12.15 uur Lunch op het Mediationplein
13.30 uur EERSTE RONDE PARALLELPROGRAMMA
14.45 uur Thee op het Mediationplein
15.30 uur TWEEDE RONDE PARALLELPROGRAMMA
16.45 uur Informeel napraten op het Mediationplein

Puntenaccreditatie

MfN-registermediators krijgen vier PE-punten (categorie 1a) voor deelname aan het Mediationcongres 2015. De vFas en het NIP erkennen deze opleidingspunten ook als vaardigheidspunten.
De VMN kent vijf VMN-punten toe aan het Mediationcongres 2015.

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.