Top menu

Sessieprogramma

Eerste ronde

vFAS

1.1 Een nieuw gezin na scheiding

Soms gaat het snel en wonen scheidende partners binnen de kortste keren (weer) samen. Als er kinderen zijn, vormen zij een nieuw (samengesteld) gezin. Hoe ga je hier als mediator mee om? Waar loop je als mediator tegen aan? En wat te doen als er nog geen nieuwe partners in beeld zijn? Informeer je de scheidende partners over de impact en de juridische consequenties van bijvoorbeeld een nieuwe samenleving (met kinderen)? Inzichten in de invloed van nieuwe partners en de dynamieken van een samengesteld gezin. Tips hoe hier als mediator mee om te gaan.

Patricia Heije, Directeur Stiefgoed
Chantal van der Sprong, Advocaat en mediator Küppers & Co

NIP

1.2 Provocatieve interventies: van erger naar beter!

Als mediator zorg je er voor dat echtparen in goed overleg uit elkaar kunnen gaan. Emoties kunnen echter hoog oplopen. In de praktijk heb je dan ook te maken met cliënten die hun hakken in het zand zetten of onredelijk worden. Psychologen zijn er achter gekomen dat als je méégaat in de onredelijkheid, je cliënten veel sneller hun nadelige gedrag kan laten inzien. Ze worden daardoor weer in staat om constructief overleg te voeren. Hoe dit werkt zal Adélka Vendl uitleggen met behulp van de principes van de provocatieve psychologie. Uitgangspunt is: je maakt iets een beetje erger om het daarna beter te laten worden. Je zult merken dat je met dit inzicht in je mediationgesprekken de onderstroom (pijn, verdriet en vooroordelen) sneller naar boven haalt en behoeftes van beide partijen beter begrijpt. Doordat partners zelf inzien wat hun werkelijke belang is, wordt het overleg makkelijker en het convenant duurzamer.

Adélka Vendl, Arbeids- en organisatiepsycholoog Vendl Opleiden en Ontwikkelen

NMv

1.3 Wat als je het zelf niet meer weet?

Je hebt als mediator niet altijd genoeg aan je eigen competenties en je eigen intuïtie. Wat dan? Intervisie kan een middel zijn, maar ook dat kent zijn grenzen. En dan? Persoonlijke dilemma’s van een mediator. Het vak is complex genoeg. De wijsheid van een vertrouwenspersoon bestaat uit luisteren, afstand nemen, reflectie en gezond verstand. Kwetsbaarheid als kracht in een weerbarstige beroepspraktijk.

Huub Sprangers en Paul Wijntje, beiden Vertrouwenspersoon NMv

NVvMA

1.4 Wet werk en zekerheid: nieuw ontslagrecht, wat nu?

De belangrijkste aspecten van de WWZ speciaal voor de mediator: wat moet je als mediator weten van de WWZ? Actualiteiten met betrekking tot de recente wijzigingen in het ontslagrecht en de eerste ervaringen vanuit de rechtspraak en de praktijk. Waar loop je tegen aan en hoe ga je daar het beste mee om?

Caroline van der Zwet, Advocaat en mediator Milestone Advocaten (bestuurslid van de NVvMA)

VMO

1.5 Functionele conflicten: conflicten om van te genieten

Een andere kijk op conflicten: conflicten beschouwen als warm maatschappelijk speelveld, waar mediation als instrument voor ontwarren en verbinden fungeert. In het actuele transitiedenken en doen zijn conflicten noodzakelijk. Hoe kan mediation in dergelijke transformatieve processen als instrument voor ontwerpen worden ingezet? Een schets van de stand van zaken van het project enmediation: hoe staat het met de implementatie van mediation bij overheidsorganisaties?

Thijs de la Court, Oud-wethouder, adviseur duurzame ontwikkeling en circulaire economie en partner Klimaatverbond
Frans Spekreijse, Projectleider enmediation

VMN

1.6 Nalatenschapsmediation: de uitleg van testamenten, het samengestelde gezin en het familiebedrijf

Mediation blijkt een waardevolle methode te zijn om met meer partijen tot evenwichtige afspraken te komen bij de afwikkeling van nalatenschappen. Families hebben veel behoefte aan een relationele en communicatieve inbedding van de zakelijke en juridische aspecten die samenhangen met de afhandeling van een erfenis. Zo is een testament niet een document dat simpelweg kan worden uitgevoerd; het behoeft uitleg zoals blijkt uit recente jurisprudentie. En indien de erflater behoorde tot een samengesteld gezin, is er vaak sprake van een gecompliceerde situatie waarin het relationele, zakelijke en juridische nauw met elkaar zijn verknoopt. Ook blijkt er indien de nalatenschap mede een familiebedrijf omvat, met name behoefte te bestaan aan procesbegeleiding, communicatie en het creëren van vertrouwen. Een mediator kan dus een belangrijke rol spelen omdat in mediation de relatie tussen de erfgenamen en hun onderlinge communicatie centraal staan. Een mediator die inhoudsdeskundig is, kan daarnaast ook de totstandkoming van zakelijke afspraken begeleiden, daarbij  nauw samenwerkend met een notaris. Mediationvaardigheden en -technieken zouden tevens preventief kunnen worden ingezet bij het opmaken van een testament. Notarissen zien in dat de klassieke notariële aanpak in de huidige samenleving soms tekort schiet en worden steeds vaker mediator, naast hun notariële professie. Maar er gaan ook mediators met nalatenschappen aan de slag die geen notaris zijn: op welke wijze kan dan de samenwerking met een notaris vorm worden gegeven?

Fred Schonewille, Partner Schonewille & Schonewille Legal Mediation

1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel!

De eerste evaluaties zijn positief, tijd voor een goed gesprek. Over onder andere de waarde van de uitkomst van mediation (invloed op het vonnis?), het borgen van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid, dossierinzage voor de mediator, en het reëel houden van verwachtingen van slachtoffer en verdachte. Landelijke implementatie als kwalitatieve investering in ons rechtssysteem? Aan tafel!

Met onder anderen: Jent Bijlsma, trainer, coach en mediator Trickster, Toaufik Elfalah, Wijkteamchef Politie Utrecht,  Judith Uitermark, Rechter Rechtbank Noord-Holland en landelijk ZM-coördinator Mediation naast strafrecht, Klaartje Freeke, advocaat en mediator
Gespreksleider: Paulien Defoer, MfN-registermediator Paulien Defoer Mediation

1.8 Mediationwinkel: van niche naar keten?

De Mediationwinkel Groningen: de eerste in Nederland. Wat zijn de resultaten na een half jaar? Welke lessen kunnen we uit de evaluatie trekken? Organisatievorm, samenwerking, taakverdeling, financiering, administratie, promotie, winkelpand, en veel meer… Hoe doe je dat, en met wie? Een Mediationwinkel voor elke stad? Verkenning van de mogelijkheden.

Dirk Fokkema en Ingrid Metz, beiden bestuur de Mediationwinkel

1.9 Kwaliteit en professionaliteit van 3000 registermediators

Het MfN-register en de kwaliteitsketen (kwaliteitssysteem voor de MfN-registermediator): actualiteiten MfN-register (aantallen, achtergronden etc.), de kwaliteit en professionaliteit van de registermediators onder de loep, o.a. opleidingen, regelgeving, peer review, klachtenanalyse, cijfers en meer. De kwaliteitsstichting praat u bij over het kwaliteitssysteem met ruimte voor dialoog en vragen.

Judith Emaus, Manager Stichting Kwaliteit Mediators, Mediatorsfederatie Nederland

 

Tweede ronde

vFAS

2.1 Betere begeleiding ouderschapsplan door samenwerking professionals bij scheiding

Hoe zorg je ervoor dat het ouderschapsplan echt werkt? Hoe kunnen professonials beter met elkaar samenwerken om ouders en kinderen in scheiding zo goed mogelijk te begeleiden bij het tot stand komen van het ouderschapsplan? Het bevorderen van die samenwerking tot een veerkrachtig ondersteunend netwerk is de doelstelling van Stichting DONS, Duurzaam Ouderschap Na Scheiding (www.duurzaamouderschap.com).

In deze workshop komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat zijn de voordelen van samenwerking voor ouders en kinderen?
  • Wat zijn de voordelen van samenwerking voor jou als professional?
  • Hoe doen we dat, beter met elkaar samenwerken?
  • Hoe motiveer jij als advocaat-scheidingsmediator jouw cliënten om voor het ouderschapsplan naar een kindertherapeut of KIES-coach te gaan?
  • Hoe begeleidt een kindertherapeut de ouders bij het opstellen van het ouderschapsplan?
  • Hoe begeleidt een kindertherapeut de kinderen?
  • Wat doet DONS?

Tijdens de workshop wordt kort geoefend met de stof en krijg je voldoende handvatten om alvast aan de slag te gaan.

Heleen Offerhaus, Kind- en oudertherapeut DONS
Marieke Zon, vFAS advocaat scheidingsmediator DONS

NIP

2.2 Emotionally Focused Therapy voor mediators

EFT is een model voor relatietherapie, dat is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby. Het is bedoeld voor paren die verwijdering ervaren of vastlopen in een patroon van conflicten. Partners kunnen verstrikt raken in een patroon van negatieve reacties, die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. EFT helpt partners te leren om ruzies of vernietigende dialogen om te buigen naar gesprekken waar men steun kan vragen en bieden. Hoewel EFT is ontwikkeld als relatietherapie zijn er aspecten in de EFT die voor de (scheidings)mediator interessant zijn en een nieuw inzicht geven in relatie- en communicatiepatronen en hechting. Emoties en hechtingsbehoeften kunnen negatieve interactiepatronen veroorzaken. Deze ‘duivelse dialogen’ stoppen meestal niet bij de scheidingsbeslissing; ze beïnvloeden het scheidingsoverleg. Hoe herken je het negatieve interactiepatroon en wat kun je er mee in de mediation?

Lilian Dooms, Psycholoog mediator en relatietherapeut  Samen Blijven Samen Scheiden

NMv

2.3 Narratieve mediation: het andere verhaal

Elk verhaal vertelt een deel van een werkelijkheid. Daar waar conflicten spelen, overheerst het conflictverhaal. Hoe versterk je dat ándere verhaal? Hoe kun je als mediator bewerkstelligen dat de werkelijkheidsbeleving van de partijen verandert? Welke interventies horen daar bij? Vanuit fascinatie voor menselijke relaties aan de slag met de relationele kant van conflicten.

Chris Bos, Directeur Expertisecentrum Conflictmanagement

NVvMA

2.4 Juridische aspecten van mediations: kennismaking voor de niet-jurist

De-juridisering vormt de basis van mediation. Toch kom je als mediator juridische kwesties tegen op je professionele pad. Ook als je geen meester in de rechten bent. Wat te denken van de juridische aspecten van mediation- en vaststellingsovereenkomsten? Wat moet, wat kan en wat mag? Over battle of forms, executoriale titels, consideransen en veel meer. Een rondleiding langs juridische kwesties in mediations.

Aai Schaberg, Advocaat en mediator Schaberg Advocatuur & Mediation (bestuurslid van de NVvMA)

VMO

2.5 Mediation en waterschappen: laat het stromen!

Waterschappen zijn speciale overheden met specifieke taken. Zij kunnen niet zonder samenwerking met een groot aantal actoren (gemeenten, bedrijven, boeren, burgers), elk met eigen doelen, belangen, kennis, cultuur en agenda. Rond thema’s als schoon water, droge voeten, veilige wegen en een goed waterpeil spelen tal van processen en die leiden soms tot geschillen. Niet alleen door de ruimtelijke ordening en milieubescherming, maar ook door eisen aan leefbaarheid en bedrijvigheid. Door waterschappen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gebeurt dit al volop sinds 2008, door een speciaal daarvoor opgericht Team Mediation. Bij waterschap Aa en Maas is het toepassen van mediation(vaardigheden) sinds kort het uitgangspunt bij zowel de dagelijkse communicatie met de ‘klanten’, als bij behandeling van alle ingekomen bezwaarschriften. Recent organiseerde de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMMRO) samen met vereniging Waternetwerk en genoemde waterschappen twee seminars over voorkomen van en omgaan met conflicten bij complexe gebiedsprocessen. Tijdens deze workshop geven het hoogheemraadschap en het waterschap een kijkje in de keuken van hun mediationpraktijk en delen we de lessen uit de recente seminars. De workshop leidt tot inzichten en lessons learned in de toepassing van mediation bij waterschappen. Wat komt er bij kijken, wat kom je zoal tegen en wat vraagt dat van de mediator?

Carleen Mesters, Mediator Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
Ida Middelburg, Jurist en mediator Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Joost van der Pol, Accountmanager Bedrijven Waterschap Aa en Maas

VMN

2.6 Zakelijke mediation: niet voor watjes!

Wat maakt je als mediator goed voor zakelijke mediations? Hoe word je in de zakenwereld geaccepteerd? Verkenning van het optimale profiel aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de zakelijke mediator. Een conflict met grotemachtsverschillen tussen zakelijke partners: de grote multinational en de kleine toeleverancier. En wat te doen met de patstelling die ontstaat bij een stichting met twee bestuursleden. In een conflict gijzelen ze elkaar, hun stemmen staken. Wat zeggen de mediator en de notaris?

Peter-Jan Smits, Oprichter en partner Resolute Mediation
Geert Tomlow MCM, Partner Resolute Mediation
Aniel Autar, Eigenaar / Notaris Kooijman Autar Notarissen | Adviseurs | Mediators | Juristen

2.7 Interculturele communicatie: cultures do not meet, people do?

Met name bij dader-slachtoffergesprekken en echtscheidingen kun je als mediator in aanraking komen met verschillende aspecten van interculturele communicatie. Wat is de invloed op interculturele communicatie van actuele gevoelige onderwerpen in het integratiebeleid als vrouwenemancipatie, eerwraak, huiselijk geweld, criminaliteit onder jongeren? Termen als cultuur, integratie, etnocentrisme, relativisme, culturisme, sociaal geweld, gelijkheid en diversiteit komen aan de orde. Wat is het gewenste perspectief bij interculturele communicatie in een mediation? Is het uitgangspunt gelijke monniken gelijke kappen? Hoe pakt een mediator al deze beladen onderwerpen aan? Ziet de mediator de complexiteit door een roze bril, is de mediator kleurenblind, dient de mediator zich als een kameleon te gedragen of vervalt de mediator in  zwart-witdenken? Zijn er überhaupt speciale vaardigheden nodig voor interculturele communicatie? Wat zijn de valkuilen die als een rode lap op een stier kunnen werken? Voorbeelden uit de praktijk van een ervaren mediator. Uw creatieve en actieve participatie wordt op prijs gesteld!

Anne Abbenes, Partner ‘t Raadhuys Mediation & Echtscheidingsbegeleiding
Gespreksleider: Paul Laseur, journalist BNR

2.8 Militairen en mediation: 10 jaar ervaring in een grote bijzondere organisatie

Wie Defensie zegt, denkt aan militaire inzet in binnen- of buitenland bij een crisis of conflict. Defensie heeft echter ook een heel andere kant. Het was één van de eerste grote organisaties in Nederland waar mediation een structurele plek kreeg. Al 10 jaar wordt binnen de krijgsmacht gebruik gemaakt van een flexibel inzetbare pool van mediators, waarbij een schat aan ervaring is opgedaan. Tijdens de workshop wordt een kijkje in de keuken gegeven. Wat komt er bij kijken om een mediationpool van de grond te krijgen? Hoe overtuig je sceptici, zorg je voor een structurele inbedding in de organisatie en genereer je naamsbekendheid? Aan de orde komen verder de samenstelling en kwaliteitsbewaking van de pool. Uiteraard is er aandacht voor de bijzonderheden van mediation in een militaire omgeving. Tot slot zal ook de toekomst van mediation binnen het Ministerie van Defensie worden besproken.

Jacob van den Berge, Initiator van de mediationpool en auteur van het Kennisboek Mediation
Erik Pot, Coördinator Mediation Ministerie van Defensie

2.9 Juristen op zoek naar verduurzaming: cultuurverandering in commerciële context

Business as usual, maar dan tóch anders. Met meer oog voor de duurzaamheid van de met jouw aanpak behaalde resultaten. Niet gaan voor de korte klap, maar voor een gedegen uitkomst en een andere ‘taal’. Het voorkomen en oplossen van conflicten in een iets ander daglicht plaatsen vanuit de overtuiging dat idealen en commercie zeker wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Verander de wereld, begin bij jezelf! Met de deelnemers wordt onderzocht hoe zij zelf hun werk zo kunnen vormgeven dat hiervoor de voorwaarden ontstaan. Pionieren in deze co-creatie-sessie.
Doelgroep: advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, bestuurskundigen

Caroline Kloppers, (Advocaat)mediator, psycholoog NIP Stelvio advocaten | mediators
Susanne de Neeve, Transformatief Mediator en advocaat  Immix Advocaten | Mediators
Beiden MfN geregistreerd en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.