Top menu

Caroline (mr drs C.M.H.) Kloppers

Caroline Kloppers studeerde Psychologie en Nederlands recht aan de KU Nijmegen (thans Radboud Universiteit). Zij is sinds 1992 advocaat ondernemingsrecht en huurrecht. Zij is tevens Psycholoog NIP en sinds 2005 met name werkzaam als MfN-registermediator.

Caroline heeft een breed georiënteerde mediationpraktijk en bemiddelt onder meer bij knellende arbeidsverhoudingen of samenwerkingsverbanden, business (to business) geschillen en bij geschillen in de familiesetting. Haar inspiratie is de deelnemers een adequate structuur te bieden waarbinnen zij met elkaar, al dan niet bijgestaan door hun advocaat, (meer) begrip kunnen krijgen voor de ander en vanuit gezamenlijke belangen tot voor ieder van hen werkbare afspraken kunnen komen.

Caroline Kloppers is als mediator aangesloten bij de doorverwijzingsvoorziening van de rechterlijke macht. Zij is voorzitter van de NVvMA (Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten), bestuurslid van de MfN (Mediators Federatie Nederland)  en lid van de VAN (Vereniging Arbeidsmediaton Nederland).

Meer informatie: www.stelvioadvocaten.nl

kloppers@stelvioadvocaten.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.