Top menu

Chantal (mr C.M.C.J.) van der Sprong

Betrokkenheid, snel tot de kern van de zaak komen en streven naar duidelijkheid voor de cliënt(en) zowel bij een advies, een procedure of bij mediation. Dit typeert Chantal van der Sprong. Een regeling buiten de rechter om heeft altijd de voorkeur, maar soms is een procedure onvermijdelijk. Wat voor kwestie het ook betreft, telkens worden de “voor en tegens” goed afgewogen, want er speelt vaak veel meer dan het juridische conflict. In het familierecht komt het vaak voor dat de zakelijke c.q. financiële belangen en het relationele belang niet goed samengaan. Toch is een goede afstemming daarvan essentieel om uiteindelijk tot een gewenst eindresultaat te komen.

Chantal is gespecialiseerd in het familierecht in de breedste zin. Zij houdt zich met name bezig met het adviseren en procederen op het gebied van (echt)scheidingen, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en gemeenschappen, erfrechtkwesties, ouderschapsplannen, zorgregelingen, gezag en omgang en afstammingskwesties en (echt)scheidingsbemiddeling.

Naast haar werkzaamheden als advocaat en mediator is Chantal als docent verbonden aan de AVDR (een voor advocaten erkend opleidingsinstituut). Daarnaast publiceert Chantal met regelmaat in vaktijdschriften. Chantal is buiten haar werk om voorzitter van de Ladies’ Circle Tilburg i.o.

Chantal is in 2003 aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en economisch publiek- en bedrijfsrecht. Na haar studie startte Chantal in de advocatuur. Al snel bleek Chantal veel affiniteit te hebben met het personen- en familierecht en specialiseerde zij zich daarin. Chantal werkte op grote kantoren in de regio Eindhoven op de sectie personen- en familierecht. Per 1 januari 2013 heeft Chantal de maatschap Küppers & Co aangevuld. Chantal werkt voornamelijk op de vestiging Tilburg.

Meer informatie: www.kuppersenco.com

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.