Top menu

Erik (mr E.C.H.) Pot

Erik Pot studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was werkzaam bij UWV in meerdere juridische en managementfuncties. Vanaf 2009 werkt Erik bij het Ministerie van Defensie als Senior Jurist, waarbij hij vooral de complexe en/of (publiciteits- of politiek-) gevoelige zaken op het gebied van ambtenarenrecht of militair ambtenarenrecht doet. Tevens maakt hij deel uit van de Commissie Ongewenst Gedrag. In zijn werk is Erik een warm pleitbezorger van “de andere aanpak”, een methodiek waarbij door middel van mediationvaardigheden het belang achter de procedure wordt blootgelegd en wordt gezocht naar een door alle partijen gedragen oplossing. Jaarlijks organiseert hij een symposium voor advocaten en (vakbonds)juristen die militairen en burgerambtenaren bijstaan in rechtspositionele geschillen. Op een informele wijze wordt tijdens dit symposium over de onderlinge samenwerking gesproken.

Ook is Erik betrokken bij het project “contact”, een project dat beoogt de Defensieorganisatie, haar werkprocessen en medewerkers zodanig in te richten en in te zetten, dat een systematische en proactieve voorkoming en aanpak van conflicten structureel plaatsvindt. Naast zijn reguliere werk als jurist is Erik tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van mediation binnen Defensie. Uit hoofde van zijn functie stuurt Erik een pool van 20 interne en externe MfN-registermediators aan.

Vanaf april 2015 volgt Erik bij het Centrum voor Conflicthantering de opleiding tot mediator.

Meer informatie: www.magazines.defensie.nl

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.