Top menu

Huub (ir H.F.A.) Sprangers

Huub Sprangers (1949) is Vertrouwensman en lid van de Vraagbaak Eigen Praktijk bij de NMv. Hij werd in 1998 ingeschreven als NMI mediator. Hij werkte nadien voor de gerechten in Amsterdam, Breda, Den Haag en Rotterdam. Hij is tegenwoordig partner en bouwgeschilbemiddelaar bij De Projectbemiddelaar.

Als bestuurder was Huub Sprangers:

  • voorzitter van de Vereniging Bouwmediators.nl en haar rechtsvoorganger (1999-2005).
  • grondlegger, medeoprichter en vervolgens eerste voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv, 2000-2008). Hij werd bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter.
  • lid van het bestuur van het Nederlands Mediation Instituut (NMI; 2009-2011). Hij was voordien lid van het Algemeen Bestuur van dit instituut (2002-2009).
  • voorzitter/coördinator van het Centraal Mediators Beraad (2005-2011), een informele samenwerking tussen NIP sectie mediation (psychologen), NMv, NVvMA (advocaten), vFAS (familierecht) en VMSN (notarissen).

Huub Sprangers werkte ruim twintig jaar als architect/stedenbouwkundige, musicus, ondernemer en investeerder. Daarna bijna twintig jaar deels als adviseur en commissaris in het bedrijfsleven en deels als mediator/geschilbemiddelaar, vooral in de bouw. Hij schreef meerdere artikelen over samenwerking tussen mediatorsverenigingen en over de praktijk van mediators (zowel bedrijfsmatig als over beroepsinhoudelijke vragen waarvoor mediators staan), daarnaast twee boeken over mediation (Sdu, 2006, Bouwmediation, met co-auteurs) en bemiddeling (Sdu, 2015, De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra).

Meer informatie: www.deprojectbemiddelaar.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.