Top menu

Peter-Jan Smits

Peter-Jan is directeur, mede-oprichter van Resolute en ondernemer. Hij werkte als directielid in grote en middelgrote ondernemingen, voornamelijk in de Arbodienstverlening. Begeleidde en initieerde bedrijfsovernames. Kent zowel het grote als het kleine bedrijf van binnen en van buiten.

Peter-Jan heeft zo’n 20 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening, is strategisch sterk met een vooruitstrevende visie ten aanzien van arbo/verzuimmanagement en verbreding en verdieping van de dienstverlening. In de afgelopen jaren heeft hij aantoonbare successen behaald die passen in de moderne ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening. Zoals het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en het realiseren van een brancheovereenkomst(en) met zorg- en verzuimverzekeraars, re-integratiebedrijf en assurantietussenpersoon.

Hij is een grote voorstander van een meer consultancy gerichte aanpak binnen organisaties, zeker waar het gaat om het reduceren van verzuim en het verbeteren van de productiviteit, motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

In de loop van de jaren heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Dit netwerk is actief en bevindt zich in het bedrijfsleven, brancheverenigingen, politiek en sociale partners.

Als mediator bemiddelt hij in, zakelijke, conflicten die in en/of tussen arbeidsorganisaties spelen en heeft daar een eigen stijl voor ontwikkeld, die in de praktijk aanspreekt en succesvol blijkt te zijn. Deze aanpak leidt er vaak toe dat hij langlopende en vastzittende conflicten snel en naar een voor beide partijen bevredigende oplossing weet te begeleiden. Hierbij zijn wat hem betreft humor en creativiteit waardevolle ingrediënten.

Volgens deze rasechte Zeeuw is de spreuk Luctor et Emergo, ik worstel en kom boven, ook wat hem betreft herkenbaar in conflictbemiddeling. Bij het oplossen van een conflict gaat men door doorgaans, na een vervelende en nare periode, over in de fase waarin de partijen gezamenlijk werken aan een oplossing en ziet men vaak weer zeer positieve perspectieven. Peter-Jan is medeauteur van de Werkwijzer Arbeidsconflicten van STECR en heeft de nodige ervaring in arbeidsgeschillen, meer in het bijzonder arbeidsconflicten met een ziekmelding. Peter-Jan studeerde rechten.

Meer informatie: www.resolute-mediation.nl

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.