Top menu

Parallelprogramma Mediationcongres 2017

RONDE 1

13.15 uur tot 14.30 uur

vFAS

1.1 Met zacht werken beter werken

Meer bereiken door zachter te werken. Beter voor je cliënten zorgen en meer toegevoegde waarde voor hen hebben. Hoe schakel je om van hard werken naar zacht werken? Hoe luister je beter naar je gevoel en je intuïtie? En hoe maak je verbinding met gevoel en intuïtie van je cliënten? Leer over agenda- en energiebeheer, over zombiegedrag en meer, oefen met zacht werken en ontdek wat het is.

Wampie van Arkel, Advocaat, MfN-geregistreerd mediator en coach en Jan Willem Kuiper, MfN-geregistreerd mediator en coach, beiden Van Arkel Familierecht

NIP

1.2 Emoties en vergeving

Veel mensen leiden onder conflicten waarin zij zich bevinden of bevonden hebben. Zelfs jaren na dato ervaren mensen nog de pijn van het verleden. Wat een mooie taak heeft de mediator om mensen de richting naar vergeving en verzoening te geven. Bovendien een actuele taak in het kader van het Herstelrecht en de rol van de strafzaak mediator. Kennis van emoties en de werking van het brein op dit gebied helpt de mediator partijen beter te begeleiden naar het vergevingsproces.

Marjon Kuipers, MfN-registermediator Mediation Visie en Rechtbankmediator
Leonie Poth, MfN-registermediator Resolve scheidingsbemiddeling

NMv

1.3 Pensioen bij scheiding – zet het op de agenda!

Tijdens scheiding is het onderwerp pensioen veelal een ondergeschoven kindje. Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl blijkt dat 69% van gescheiden vrouwen er niet mee bezig was. Dit kan vervelende en financiële gevolgen hebben voor later. Veel van deze vrouwen noemen hun advocaat of mediator hun belangrijkste informatiebron. Daarom alle relevante informatie op een rij!

Cornelie van Bergenhenegouwen-Bolhuis, bestuurslid Stichting Pensioenregister gaat in op het belang van het agenderen van pensioen tijdens de scheidingsprocedure. Hoe zit het nu precies, wat is de actuele stand van zaken, ook op het gebied van de wetgeving? Hoe kun je als mediator scheidende partners helpen ook voor dit dossier goede afspraken te maken? Daarom alle relevante informatie op een rij! Hoe zit het nu precies, wat is de actuele stand van zaken, ook op het gebied van de wetgeving? Hoe kun je als mediator scheidende partners helpen ook voor dit dossier goede afspraken te maken?

Erik Beckers, Hoofd Juridische Zaken Pensioenrecht Zwitserleven
Cornelie van Bergenhenegouwen-Bolhuis, bestuurslid Stichting Pensioenregister

De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank en is vooral bekend van de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Via deze publiekswebsite kan iedereen op eenvoudige wijze inzicht krijgen in zijn/haar ouderdomspensioen en AOW.

NVvMA

1.4 Alles is onderhandelen

Alles is onderhandelen, en: je kunt het leren! Het recent verschenen boek “Alles is Onderhandelen; de kunst van het onderhandelen in zeven principes” bouwt voort op de grondleggende theorie van “Getting to Yes” (Fisher & Ury). De uitdaging is niet om zo veel mogelijk te winnen ten koste van de ander maar om samen te zoeken naar mogelijkheden die voor beide partijen het meeste opleveren. Met als uitgangspunt: het is zowel mogelijk als noodzakelijk om samen waarde te creëren, de consequenties redelijk te verdelen en tegelijkertijd de relatie te versterken. De auteur geeft inzicht in persoonlijke valkuilen, ook van mediators, en laat je bewuster en wendbaarder omgaan met de toenemende complexiteit van een onderhandeling.

Geurt Jan de Heus, Trainer / coach / partner RoutsLaeven, auteur “Alles is Onderhandelen”

VMN

1.5 MBTI: wat kan ik daar mee?

Deze sessie is inmiddels vol, inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

De Myers Briggs Type indicator geeft je inzicht in jouw voorkeursgedrag, en in dat van anderen. In mediations kan dit inzicht je helpen: met het herkennen van voorkeursgedrag van anderen kun je het ook benoemen. “Daarom doet die ander altijd zo!”. Meer begrip vergroot de kans op beweging, en op verbetering van de relatie, de communicatie en de verhoudingen. In deze workshop maak je kennis met verschillende voorkeuren voor gedrag door oefeningen en theorie. Je leert hoe een voorkeur werkt en hoe je de MBTI kunt gebruiken voor jezelf en in mediation.

Fineke van Leusen, Coach en trainer Bewust aan Zet

Maximale aantal deelnemers is 20; daarna sluit de inschrijving.
Ter voorbereiding ontvangt u vooraf een korte vragenlijst.

VMO

1.6 Beleidsbemiddeling

Beleidsbemiddeling richt zich op ‘wicked problems’: complexe (vastgelopen) beleidskwesties. Denk bijvoorbeeld aan de vestiging van een AZC, de aanleg van een windmolenpark of een ingrijpende wijziging in sociaal beleid. De beleidsbemiddelaar kan een overheidsprofessional zijn of een onafhankelijke derde. De bestuurlijke context vraagt van de beleidsbemiddelaar naast typische bemiddelingstechnieken ook specifieke vaardigheden: procesontwerp, werken met bestuurlijke kaders, besluitvorming met meer partijen en hun achterban, visualisatie en het integreren van kennis en ervaringsdeskundigheid.

Aik Kramer, beleidsbemiddelaar en auteur van ‘Beleidsbemiddeling – een praktische oplossing voor maatschappelijke conflicten’, licht een aantal basisvaardigheden toe waarmee je als bemiddelaar aan de slag kunt bij beleidskwesties, zowel remedial als pro-actief.

1.7 Sharia en mediation

Mediation biedt vaak een veilige haven voor moslims die ingeklemd zitten tussen sharia- en seculiere rechtspraak. De mediator is in die gevallen de gids die voor het evenwicht zorgt. Hoe herken je als mediator de invloed van de sharia op het conflict? En wat betekent dit voor je aanpak? Waar is deze op gebaseerd? Een mediator kan pas een goede gids zijn als er voldoende rekening wordt gehouden met deze vraagstellingen.

Ali al Hadaui (Koek en Ei Mediation) ontvangt de jurist en arabist
Maurits Berger, hoogleraar Islam en het Westen aan de Universiteit Leiden. Hij pleitte er meermalen voor islamitisch familierecht op dezelfde manier te behandelen als katholiek of joods familierecht.
De andere gast is Arshad Muradin, promovendus aan het Van Vollenhoven Instituut van Universiteit Leiden. Hij gaat in op mediations in eigen kring: wat speelt daar en wat lossen imams via mediation op?

1.8 Interne mediation en bedrijfscultuur

Aanpassen en inpassen: hoe bouw je als interne mediator aan intern vertrouwen en draagvlak? Hoe zet je mediation op de interne kaart? Hoe ga je om met vooroordelen en onwetendheid? Hoe neem je positie in? Het doorgronden van de bedrijfscultuur als belangrijke sleutel voor succes.
Leerzame en inspirerende praktijkexpertise in een gesprek over passie, geloofwaardigheid, vakkennis en meer. Onder leiding van Ruben Maes delen vier interne mediators hun persoonlijke ervaringen:

Loek Jonk (KPN), Angélique van Poppelen (Rabobank), Anne Schat (SRK Rechtsbijstand) en Dina Helia van Zeben (Gemeente Vlaardingen)

1.9 Groepsmediation in Rwanda – praktijkervaringen

Inschrijven voor deze workshop is helaas niet meer mogelijk

Community Based Sociotherapy Program in Rwanda, ruim 20 jaar na de genocide. Van overheidswege ingezette ‘reconciliation’ versus de praktijk van de CBS: verzoening van onder af in de kleine gemeenschappen in afgelegen gebieden met begeleiding uit de eigen gemeenschap.

Jacques de Waart (de Waart mediation & training) draaide de afgelopen maanden in Rwanda mee met diverse therapiegroepen van daders (ex-gevangenen) en slachtoffers van de genocide. Hij sprak met Gacaca-rechters en Abunzi-mediators. Wat zijn de ervaringen met de CBS-aanpak en wat zijn de parallellen en de verschillen met groepsmediation in Nederland? Wat valt daar uit te leren voor de Nederlandse praktijk?

1.10 Onderzoekend kijken naar de ander en onszelf

Valse beeldvorming, vooroordelen en hokjesdenken in een turbulente samenleving. Wat zíe je eigenlijk als je kijkt naar een ander? Of misschien kijk je wel helemaal niet, en heb je het oordeel al kant en klaar. Mensen stoppen zichzelf én de ander graag in hokjes, wij en zij, vriend en vijand, goed en fout. Misschien onvermijdelijk, maar ook vaak bron van spanning en botsingen. Kunnen wij als individuele mediators willekeurige, diametraal tegenover elkaar staande mensen in een oprecht gesprek brengen? En daardoor helder naar elkaar te laten kijken? Zodat beelden vervangen kunnen worden door échte waarneming? Zodat vooroordelen oordelen kunnen worden? Zijn we daarbij bereid ook naar onszelf als mediators te kijken en naar de invulling van onze professionele rol? Wij nemen je mee in ervaringsoefeningen en in een kritisch, professioneel zelfonderzoek. Met als kernvraag: wat dragen wij mediators bij aan een samenleving die in extremen uiteendreigt te vallen?

Marcel Douma en Hein van Meeteren, beiden MfN-registermediator, bestuurslid stichting Het Nationale Gesprek

1.11 Beslechting burenconflicten: een groeimarkt

Maatschappelijke ontwikkelingen onder meer op het gebied van de GGZ en de overheveling van zorgtaken hebben toenemende overlast in wijken en complexere problemen tussen buren tot gevolg. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op buurtbemiddelaars. Welke plaats heeft buurtbemiddeling in de gemeentelijke organisatie? Tot waar reiken de grenzen van getrainde vrijwilligers? Welke geschillen vragen inzet van professionele mediators? Het Utrechts Mediatie Model als voorbeeld: bij escalerende conflicten wordt opgeschaald naar inschakeling van ervaren mediators.

José van den Berg, Coördinator Buurtbemiddeling Utrecht
Makiri Mual, Mediator en buurtbemiddelaar

1.12 De Spreekuurrechterparadox: juridiseren om succesvol te de-juridiseren

Bij de rechtbank Noord-Nederland is eind vorig jaar een proef gestart met de spreekuurrechter, een laagdrempelige, snelle, goedkope en informele vorm van rechtsgang. Voor mediators biedt dit de mogelijkheid om daar waar in een mediation een juridische kwestie de voortgang belemmert, snel een juridische knoop door te hakken en daarna de mediation te vervolgen. De angel uit het conflict voordat de strijd ontbrandt. Juridiseren en directief handelen: het inschakelen van de spreekuurrechter vergt van de mediator een andere methode van interveniëren. Hoe werkt het en wat zijn de voorwaarden en mogelijkheden voor samenwerking tussenrechter en mediator? De initiatiefnemers lichten toe.

Janny Dierx, Bestuurder De Mediation Coöperatie, mediator in strafzaken
Ton Lennaerts, Rechter rechtbank Noord-Nederland, onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen
Age de Vries, Mediator De Vries Mediation & Management
Steven de Winter, MfN-registermediator Mediation Regio Noord

RONDE 2

15.15 uur tot 16.30 uur

 vFAS

2.1 Effectief vragen stellen

Vragen stellen doen we (als mediator) iedere dag. Maar hoe stel je effectief vragen? Hoe zat het ook alweer met Anna, Nivea, LSD, open en gesloten vragen? In deze workshop komt een aantal vraagtechnieken aan de orde. Het doel daarvan is handvatten aan te reiken om het stellen van vragen effectief te doen zijn en bewust in te kunnen zetten als instrument binnen mediation. Dit draagt bij aan een goed verloop van het mediationproces, waarin kan worden gekomen tot daar waar het echt over moet gaan. Een praktische workshop die hopelijk veel vragen oproept!

Rozemarijn Verhagen-Kiela, vFAS advocaat-scheidingsmediator, MfN-registermediator en coach Verhagen Familierecht

NIP

2.2 Provocatieve interventies bij mediation

Waarom je juist heel partijdig mag zijn en daarmee doorbraak bereikt.

Als mediator zorg je er voor dat echtparen in goed overleg uit elkaar kunnen gaan. Emoties kunnen echter hoog oplopen. In de praktijk heb je dan ook te maken met cliënten die hun hakken in het zand zetten of onredelijk worden. Psychologen zijn er achter gekomen dat je je cliënten veel sneller tot inzicht kunt laten komen als je meegaat in de onredelijkheid met humor. Ineens is er constructief overleg en nemen ze verantwoordelijkheid. Hoe dit werkt? Inzicht via de principes van de provocatieve psychologie. Uitgangspunt: je maakt iets een beetje erger om het daarna beter te laten worden. Adélka gaat in op het hete hangijzer ‘onpartijdigheid’ en hoe je dit kunt vormgeven. Doordat partners zelf inzien wat hun werkelijke belang is, wordt het overleg makkelijker en het convenant duurzamer.

Adélka Vendl, Psycholoog Vendl Opleiden & Ontwikkelen

NMv

2.3 A Taste of Transformatieve Mediation

“Mijn benadering van conflicthantering komt voort uit het rotsvaste vertrouwen dat mensen werkelijk in staat zijn om zelf te bepalen wat voor hen het beste is. Dit kan een oplossing voor het probleem zijn, maar ook het verkrijgen van helderheid over de eigen situatie of die van de ander. Mediators worstelen daar wel eens mee. Vooral als er geen schot in de zaak lijkt te zitten, kan twijfel ontstaan: ik moet toch eigenlijk antwoorden geven, naar een oplossing toewerken? Dat verwachten de partijen van me, daar betalen ze me toch voor? Ik zeg: volg de deelnemers in het hier en nu. Laat vertrouwde vraag- en antwoordtechnieken los, stop met therapeutische interventies, het gebruik van inzicht gevende modellen voor persoonlijke ontwikkeling. Jump off  that cliff. Ja, dat heb ik ook moeten doen en het mooie was het besef: wow, ik ben veilig geland.” (Joseph Folger, grondlegger van Transformatieve mediation, in TC 3, 2014)
Wat doet de transformatieve mediator als hij partijen in het hier en nu volgt en vertrouwde technieken loslaat? Leer over de visie van transformatieve mediation op conflicten, de instrumenten van de transformatieve mediator en de toepassing ervan.

Anja Bekink en Fred van Welsem, gecertificeerde transformatieve mediators en trainers bij het Institute for the Study of Conflict Transformation, opgeleid door Joseph Folger en Carol Bloom; beiden bestuurslid van de Stichting Het Transformatieve Model en lid van de Denktank Transformatieve Mediation

NVvMA

2.4 De lastige advocaat aan de mediationtafel

Lastige gasten aan je mediationtafel. Hoe ga je om met advocaten/adviseurs die in standpunten blijven hangen, die zich niet de-escalerend opstellen, die het proces van mediation bemoeilijken? Paul Boontje en Jan Willem Loman, beiden mediator en (voorheen) advocaat, laten in deze interactieve workshop, onder meer door middel van een rollenspel, zien wat er gebeurt en hoe het werkt.

Paul Boontje, Partner Boontje Advocaten arbeidsrecht, bestuurslid NVvMA
Jan Willem Loman, Zakelijk mediator ReulingSchutte, bestuurslid NVvMA
Dominique Nelissen, MfN-Registermediator Van der Hoeven Nelissen Mediation & Onderhandelen
Bénine van Huisstede, Advocaat, mediator Boontje Advocaten

Annelies Scheepbouwer, Mediator ReulingSchutte

VMN

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk?

De Belastingdienst laat de meest voorkomende – soms schrijnende – praktijkvoorbeelden zien waar bij het maken van afspraken rondom een scheiding, geen of onvoldoende rekening is gehouden met de fiscale uitwerking van die afspraken. De focus van de voorbeelden ligt vooral op afspraken tussen scheiders die het bezit hebben van een eigen woning. Maak kennis met een aantal fiscale producten die kunnen helpen bij het goed adviseren en bemiddelen van cliënten. Scheiden en de fiscus: een relatie die niet leuker, maar wel beter kan!

Robbert Maassen, Fiscalist doelgroep Scheiden
Fred Thielemans, Vaktechnisch coördinator Inkomstenbelasting
John van Vliet, Doelgroepmanager doelgroep Scheiden

2.6 Interculturele mediation

De kwaliteit van interculturele mediation is in hoge mate  afhankelijk van interculturele sensitiviteit bij de mediator zelf. Iedere cultuur heeft  zijn eigen specifieke kenmerken en daar dient een mediator zich in te verdiepen. Werken met cliënten met een bi-culturele achtergrond vereist een andere attitude en andere gesprekstechnieken van de mediator.

Ali al Hadaui (Koek en Ei Mediation) heeft zich gespecialiseerd in interculturele mediation en leidt deze sessie. Andere sprekers zijn Tenzile Erdal (straf-, arbeids-, familie- en interculturele mediator Potentia Legis) en Wikke Monster (strafrechtadvocaat, mediator en vergevingscoach Freeke & Monster). Tenzile heeft een Turkse achtergrond en licht haar benadering van conflicten in de Turkse gemeenschap toe. Wikke treedt wanneer mogelijk op als mediator en is voortdurend op zoek naar ruimte voor  alternatieve oplossingen. 

2.7 Mediation in de sport

Sporten in georganiseerd verband is bijzonder populair: Nederland kent bijna 25.000 sportverenigingen. Emoties en belangen zijn hier beide ongekend groot aanwezig. En daarmee ook de kans op escalatie van conflicten. Langzamerhand doet ook hier mediation haar intrede, niet alle geschillen worden meer ‘weggescheidsrechterd’. Wat kan mediation bijdragen aan een beter en veiliger sportklimaat? Een rondje langs de velden: welke soorten mediations zijn er in het sportdomein en welke specifieke kenmerken horen daarbij? Seksuele intimidatie vraagt een andere benadering dan geschillen tussen sponsor en bond. Wat vraagt dit van de mediator?

Een gesprek onder leiding van Henk Karman, Secretaris Stichting Sportmediation met John Bierling, zakelijk directeur NOC*NSF, Jan Kossen, Directeur Koninklijke Nederlandse Zwembond en Voorzitter Stichting Sportmediation, en Bart Zijlstra, Directeur Sport Ministerie VWS

2.8 Mediation in strafzaken

Mediation in strafzaken is inmiddels staande praktijk, maar wel een bijzondere. Wat gebeurt er eigenlijk in de mediationkamer? Hoe vrijwillig en vertrouwelijk is dat allemaal als het wordt doorverwezen door de officier of de rechter? Hoe werkt co-mediation? Verkenning van kansen voor herstelrecht binnen het strafrecht. Ervaringen uit het veld, actuele stand van zaken, inhoud van de landelijke richtlijn: leden van de kersverse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ) aan het woord.

Makiri Mual, Mediator Prisma Praktijk, voorzitter VMSZ
Antonietta Pinkster, Mediator en advocaat Pinkster Mediation, bestuurslid VMSZ
Marion Uitslag, MfN-registermediator Uitslag-Van Mazijk, directeur HU Mediation

2.9 Empathisch handelen: waarom en hoe?

Inschrijven voor deze workshop is helaas niet meer mogelijk

Empathie is de kunst je in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten van andere mensen, daardoor hun gevoelens en standpunten te begrijpen en je in je handelen daardoor te laten leiden. Aldus filosoof Roman Krznaric. Maak kennis met de drie stappen van empathisch handelen, zowel in theoretisch als praktisch:
Stap 1: je in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten van andere mensen
Stap 2: probeer hun gevoelens en standpunten te begrijpen
Stap 3: laat je in je handelen daardoor leiden
We maken daarbij gebruik van inzichten uit de filosofie, diplomatie en onze eigen praktijk van cao-onderhandelingen. Als je je in je handelen laat leiden door het betere begrip dat je van de ander hebt, zal empathie ook tot betere resultaten leiden. Je bent immers door het betere begrip van anderen in staat je eigen handelen te verbeteren. Dat zal er effectiever door worden.

Wilco Brinkman en Henk Strating, beiden adviseur / partner HS Arbeidsvoorwaarden

2.10 Het krokettendilemma van de mediator

Kroketten en mediators lijken veel meer op elkaar dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Ze bevredigen een behoefte, maar vooral: ze hebben een hoge mate van gelijkvormigheid. De meeste kroketten ontlopen elkaar weinig – zowel qua vorm als inhoud – de meeste mediators ook. Google op ‘mediator’ en als aspirant-klant word je geconfronteerd met eenheidsworst waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Nogal wat mediators hebben onder meer hierdoor veel ruimte voor nieuwe klanten. Geen wonder!

Slimme krokettenfabrikanten onttrekken zich hier aan. Hun producten worden niet als kroket gezien, maar als iets uit een andere categorie waarvoor men grif meer wil betalen en zelfs wel wil wachten als het even niet beschikbaar is. Hoe doen ze dat: hun product zo’n unieke, mentale plaats geven bij potentiële klanten? Leer hoe je praktisch vorm geeft aan een onderscheidende plaats van je mediationpraktijk ten opzichte van concurrenten. Identiteit en positionering staan daarbij centraal. Ook aandacht voor onder meer de praktische invulling van communicatie via sociale media.

Peter Pot, Principal consultant Go! Total Branding

2.11 Mediation met de overheid, waar loop je als mediator tegenaan?

Twee (advocaat)mediators op het gebied van onder andere ambtenarenrecht, onderwijsrecht en omgevingsrecht nemen je mee met hun ervaringen met mediation met de overheid. Tegen welke specifieke onderwerpen loop je als mediator aan bij conflicten waarbij de overheid is betrokken? Hoe werkt het bijvoorbeeld met mandaat en geheimhouding en welke andere (praktische) zaken vragen aandacht?

Annet Draaijer, MfN-Registermediator en trainer Draaijer Mediation & Conflicthantering, bestuurslid NVvMA
Nicole Sjoer, Advocaat Sjoer Advocatuur en MfN-Registermediator, voorzitter NVvMA

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.