Top menu

Angélique van Poppelen

  Angélique van Poppelen, secretaris en conflictcoach/mediator Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen Rabobank:

Manager en medewerker ondersteunen om hun lastige situatie zelf en/of samen op te lossen. Dat is het doel van de Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen binnen de Rabobank. Deze regeling is onderdeel van de Rabobank CAO. Per jaar zijn er gemiddeld 250 issues in behandeling (75% advisering, 20% bemiddeling of mediation, 5% verzoek om bindende uitspraak).

Ik  ben al geruime tijd bij de Rabo werkzaam, onder andere in de rol van organisatieadviseur. Nog niet eerder vervulde ik een functie echter zó lang als de huidige: omdat deze me blijft boeien en fascineren. Het is waardevol als ‘conflictpartijen’ de stap van standpunten naar belangen kunnen maken en daar oplossingen vinden. Ook als zij, door deze ervaring, in een volgende lastige situatie een mogelijk conflict eerder herkennen en daar beter voorbereid op reageren. Dit draagt bij aan een conflictvaardiger organisatie, en een klein beetje aan het mooier maken van de wereld – toch? Voorwaarde is dat je als intern mediator onafhankelijk en  onpartijdig (‘meerpartijdig’) je werk kunt doen. Dit hebben we dan ook zo geregeld.

<<Terug naar overzicht met alle sprekers Mediationcongres 2017

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.