Top menu

Jacques (mr. J.A.Th.M.) de Waart B.BA

 

 

Jacques de Waart (1963) is erkend mediator (gecertificeerd -, MfN-Register-, rechtbank-, ACB-, IMI-), trainer en voormalig advocaat.

Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands recht) en aan de Hogeschool voor bedrijfskunde te Den Haag (financieel management). De Waart heeft 20 jaar ervaring als advocaat (1995 tot 2015) voor ondernemingen en overheid.

Sinds 2000 is hij mediator. Hij heeft een ruime ervaring in het bemiddelen van zeer uiteenlopende geschillen binnen en tussen ondernemingen en overheid. Hij is gespecialiseerd in situaties met meerdere partijen, zoals: fusie, bedrijfsopvolging, -splitsing, directieteam, ruimtelijke ordening, nalatenschap, ondernemingsraad, projectontwikkeling, arbeidsverhouding, teambegeleiding. Hij is eveneens ervaren in de ééndaagsmediation, die een geschikte mediationvorm is gebleken voor grotere (internationale) commerciële geschillen.

Sinds de start in 2000 is hij nauw betrokken bij de invoering van ‘mediation naast rechtspraak’ en gaf mede invulling aan diverse pilots. Hij bemiddelt op doorverwijzing van rechtbanken. Hij traint rechters onder andere in conflictdiagnose en nieuwe zaaksbehandeling in bestuursrecht en civiele mediationverwijzing.

Jacques de Waart leidt gespecialiseerde mediators en mediationtrainers op in binnen- en buitenland voor onder andere CVC, ADR-instituut, IFC, Wereldbank, CILC en Asser-instituut.

Voor ondernemingen en overheid biedt hij trainingen op maat op het gebied van conflictmanagement en mediation, onder andere voor de advocatuur, rechterlijke macht, politiek en het bedrijfsleven. Hij is tevens als seniortrainer verbonden aan het Centrum voor Conflicthantering en het Amsterdams ADR-instituut.

Hij was van 2003 tot 2013 bestuurslid (voorzitter) van de Nederlandse Vereniging van Mediation-advocaten (NVvMA); is sinds 2012 bestuurslid van de Vereniging corporate mediation en sinds 2000 lid van diverse landelijke commissies ter waarborging van de kwaliteit van mediation. Hij is voorzitter van een woningbouwklachtencommissie.

Hij is één van de auteurs van het Handboek Mediation (SDU, 2005 – 2013), de Toolkit Mediation Advocacy (Boom, 2007) en Groepsmediation, dynamiek, procesontwerp en werkvormen (NMI-kennisreeks, 2008) en publiceert regelmatig in onder meer het Tijdschrift Conflicthantering.

 

www.de-waart.nl

<<Terug naar overzicht met alle sprekers Mediationcongres 2017

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.