Top menu

John van Vliet

John van Vliet is doelgroepmanager bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst beoogt met haar programma Doelgroepgericht Handhaven specifieke doelgroepen belastingplichtigen beter te ondersteunen opdat zij goed aan hun fiscale verplichtingen kunnen voldoen. Voor de doelgroep scheiders betekent dit:

  • Focus op dienstverlening vooraf; de fiscale handelingen in één keer goed doen.
  • Klantcontact-processen verbeteren (verbetering website www.belastingdienst.nl/scheiden, Belastingtelefoon, hulp bij aangifte, balies, etc.).
  • Samenwerking zoeken met de beroepsgroepen en maatschappelijke dienstverleners die scheiders ondersteunen bij het event scheiden.

John geeft leiding aan de projectgroep Scheiden van de Belastingdienst, segment Particulieren. Hij vervult daarin een coördinerende rol waarbij diverse disciplines binnen de Belastingdienst met elkaar in verbinding worden gebracht.  Hij stelt, in samenspraak met de programmamanager en de Stuurgroep Doelgroepgericht Handhaven, doelen teneinde de beoogde ondersteuning goed inhoud te geven. De Belastingdienst richt haar ondersteuning op de meest voorkomende situaties (80% van de scheidingen). John vindt het belangrijk dat scheidende burgers al bij het maken van afspraken omtrent de scheiding rekening houden met de fiscale consequenties van die afspraken. Het aanpassen en aanvragen van eventuele Toeslagen en -“lopende”- Voorlopige Aanslagen verdienen ook de nodige aandacht in deze.

<<Terug naar overzicht met alle sprekers Mediationcongres 2017

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.