Top menu

Stichting Het Nationale Gesprek

 

De stichting Het Nationale Gesprek-HNG is een initiatief van mediators.

Op lokaal niveau worden gesprekken georganiseerd tussen aselect samengestelde groepen burgers die elkaar normaal niet persoonlijk ontmoeten maar wel een oordeel over elkaar hebben. De burgemeesters van acht gemeenten hebben meegedaan in een pilot. Het initiatief wordt verder uitgezet in andere gemeenten met behulp van een groot aantal betrokken mediators.

De burgemeester faciliteert maar het is geen bestuurlijk initiatief.

Hij/zij laat de begeleiding van de bijeenkomsten over een onafhankelijke mediators. Zij beschouwen dit als een maatschappelijke bijdrage van mediators ter vermindering van de tweedeling en bevordering van de verbinding.

Op www.hetnationalegesprek.nl staat verdere informatie.

Het Nationale Gesprek heeft tijdens het Mediationcongres in 2016 een workshop verzorgd over aanpak en resultaat.

Beeldvorming, vooroordelen over anderen en hokjesdenken zijn terugkerende onderdelen in de praktijk van Het Nationale Gesprek.

 

Workshop Mediationcongres 2017 op 1 december 2017

Onderzoekend kijken naar de ander en onszelf

Valse beeldvorming, vooroordelen en hokjesdenken in een turbulente samenleving

We zien wat we willen zien, we horen wat we wensen te horen. Dat geldt ‘gewoon’ in de maatschappij en dat geldt zeker bij (maatschappelijke) conflicten.

Beeldvorming over ‘de ander’ speelt een zwaarwegende rol: wat zíe je eigenlijk als je kijkt naar een ander? Zie je de ander zoals hij of zij werkelijk is, of put je uit een bron van vooroordelen en/of generalisaties? Of misschien kijk je wel helemaal niet, en heb je het oordeel al kant en klaar in voorraad. Mensen stoppen zichzelf én de ander graag in hokjes, wij en zij, vriend en vijand, goed en fout. Misschien onvermijdelijk, maar ook vaak bron van spanning en botsingen.

Kunnen wij als individuele mediators – gespreksbegeleiders van beroep! – een maatschappelijke bijdrage leveren door willekeurige, diametraal tegenover elkaar staande mensen in een oprecht gesprek te brengen? En daardoor helder naar elkaar te laten kijken? Zodat beelden vervangen kunnen worden door échte waarneming? Zodat vooroordelen oordelen kunnen worden? Zijn we daarbij bereid ook naar onszelf als mediators te kijken en de invulling van onze professionele rol? Niets menselijks is ons vreemd! En welke technieken kunnen helpen?

Ja, het kan! Wij doen het. Wij organiseren al twee jaar Nationale Gesprekken. Beleef mee wat er dan gebeurt! Wij nemen u mee in ervaringsoefeningen en in een kritisch, professioneel zelfonderzoek. Met als kernvraag: wat dragen wij Mediators bij aan een samenleving die in extremen uiteen dreigt te vallen.

Marcel Douma en Hein van Meeteren, beiden MfN-registermediators, zijn bestuurslid van de Stichting Het Nationale Gesprek (www.hetnationalegesprek.nl/)

<<Terug naar overzicht met alle sprekers Mediationcongres 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.