Top menu

Parallelprogramma Mediationcongres 2018

Eerste ronde (13.15 uur – 14.30 uur)

vFAS

1.1 De mediationmatrix

Wat zijn de feiten, wat is mijn probleem, wat is mijn doel, en welke actie ga ik uitvoeren? Dit zijn de vier basisvragen van de mediationmatrix, een methode waarmee je als mediator partijen kunt leren om hun conflicten duurzaam op te lossen. De mediationmatrix stimuleert hen om zelf na te denken, zelfinzicht te krijgen, patronen te herkennen, te weten waar ze naartoe willen en wat daarvoor nodig is. De mediationmatrix is ontwikkeld door Maarten Kouwenhoven en is gebaseerd op de theorie van de Transactionele Analyse.Toepassing van de mediationmatrix biedt structuur en duidelijkheid, maar ook balans tussen doelgerichtheid en doelgeleidheid. Emoties kunnen ondersteunend gaan werken inconflictsituaties. Partijen worden zich bewust van hun gevoelens en van de oorsprong daarvan. Hoe zet je je als mediator als persoon in en wat kan de mediationmatrix je bieden? Leer hoe je met inzet van de mediationmatrix je werk goed kunt doen.

Denise Kentie, Advocaat en mediator Kentie Thomas Kantoor voor Familierecht en (Scheidings)mediation
Martine de Voort, Advocaat, mediator en coach Chin-A-Fat De Voort

NIP

1.2 Hoe werkt ons observatie- en beoordelingsvermogen? En waar gaat het fout?

Misschien ken je wel de situatie dat je op basis van het verhaal van cliënten een bepaalde conclusie trekt, een oordeel hebt of in ieder geval een mening hebt over het gedrag van de cliënten. Er zou hier sprake kunnen zijn van beïnvloeding (onderschatting) van de context. In een mediation, of dat nu een arbeidsgeschil, een echtscheiding of een mediation in strafzaken is, krijgen we te maken met allerlei verschillende soorten biases. Zo zijn er biases die te maken hebben met cognitief gemak, sommige met normen en oorzaken. Biases kunnen ons handelen als mediator beïnvloeden maar ze zullen zeker ook het gedrag van onze cliënten onderling beïnvloeden. In deze workshop leer je over de verschillende biases, met praktische voorbeelden, filmfragmenten en een aantal oefeningen om het zelf te ervaren. Als het goed is, word je aan het denken gezet en word je je bewuster van een aantal verschillende biases.

Annemarie de Graaf, MfN-registermediator, eigenaar Therra

NMv

1.3 Herstelmediation

Herstelmediation is een nieuwe methodiek, inmiddels succesvol toegepast in arbeidsmediation en mediation bij ongewenste omgangsvormen. De nadruk ligt op herstelvan het echte gesprek. Veelal in een situatie waarin schoffering, vernedering, intimidatie, verwaarlozing of krenking een rol speelt, door één, of door beide partijen ervaren alsgrensoverschrijdend gedrag. In (nagenoeg) alle arbeids- of relatieconflicten zit een element van persoonlijke gekrenktheid, en is er behoefte aan “gezien worden”, aan erkenning.Op die behoefte moet mediation invoegen. Want herstel van de communicatie is niet mogelijk zonder aandacht voor de pijn die een partij voelt, zonder aandacht voor de emotionele disbalans. Die aandacht is een cruciaal onderdeel van het mediationproces, maar bestaat niet of nauwelijks in de zogenaamde “draai- en categorisatie-fase”. Ten onrechte, want de “draai” komt niet vanzelf.Ervaar hoe het proces van erkenning, waardering en herstel het mediationgesprek verdiept en de kans van slagen vergroot. Beleef herstelmediation (met acteurs!).

Hur Bennik, MfN-registermediator, arbeidsrechtjurist
Joop Messersmid, vertrouwenspersoon Buro Messersmid
Josien Roos
en Stella van den Sigtenhorst
Hein Westerouen van Meeteren, MfN-registermediator, herstelmediator, trainer, auteur
Steven de Winter, MfN-registermediator, herstelmediator

 

NVVMA

1.4 Mediation in het onderwijs

Het onderwijsveld bestaat uit verschillende sectoren met ieder een eigen juridisch kader. Er is sprake van een veelheid aan relaties met ieder een eigen dynamiek en problematiek. Welke zijn dat en hoe past mediation in de oplossing van geschillen in het onderwijs? Hoe verhoudt mediation zich bijvoorbeeld tot de verplichte klachtenregelingen en welke kansen biedt mediation in geschillen tussen schoolbesturen (samenwerkingsverbanden) en governance vraagstukken in het onderwijs?

Nicole Sjoer, Advocaat (onderwijsrecht, arbeidsrecht, ambtenarenrecht), MfN-registermediator, voorzitter NVVMA

VMO

1.5 Méér werk in (publieke) mediation

Mediation is een roeping, een way of life. Je bent een mediator omdat je een positieve rol wilt spelen in het leven van anderen. Jíj weet waarom het in een conflictsituatie zinvol is om een onafhankelijke derde in te schakelen, maar hoe overtuig je een ander daarvan? Voor veel mediators is het een uitdaging om aan mediations te komen. We hebben de vaardigheden en de kwalificaties, maar we hebben eigenlijk nooit geleerd hoe je jezelf als mediator ‘verkoopt’.

Leer hoe je jezelf als mediator in de markt zet: hoe je jezelf zichtbaar maakt, onderscheidt en hoe je de drempel verlaagt voor mensen om van jouw diensten gebruik te maken. Wat leren we van succesvolle mediators en van vergelijkbare beroepsgroepen? Leer hoe je je eigen unieke ‘propositie’ en strategie formuleert. In de workshop ligt de nadruk op mediation in het publieke domein maar de principes en vaardigheden zijn ook toepasbaar op andere mediationterreinen zoals arbeid, familie en zakelijke mediation.

Hans Bekkers, MfN-registermediator, beleidsbemiddelaar, bestuurslid Stichting Mediators in Ruimtelijke Ordening
Aik Kramer, Beleidsbemiddelaar, mede-oprichter van beleidsbemiddeling.nl
Linda Reijerkerk, MfN-registermediator, trainer, directeur Centrum voor Conflicthantering

1.6 Masterclass Laten zijn wat er is

Mediation kan op verschillende manieren goed worden gedaan. Dat is goed nieuws voor beginnende mediators die het frame van de opleiding als knellend ervaren. Zij mogen in depraktijk hun eigen stijl ontwikkelen. Maar mediation kan ook op verschillende manieren fout – in de zin van ineffectief – worden gedaan. Daarom is het voor meer ervaren mediators goed om af en toe te onderzoeken of de in de praktijk aangeleerde stijl nog in alle opzichten effectief is. In deze masterclass worden verschillende veel gemaakte ‘fouten’ op een rij gezet. Leerwaarom ze, bezien vanuit de wetmatigheden van het geëscaleerde conflict, ‘fout’ zijn en wat de alternatieven zijn. Daarbij is steeds de basisattitude van de mediator het uitgangspunt:rolvastheid, balans, oordeelloosheid.Het vermogen om te laten zijn wat er is. Inclusief het eigen onvermogen …

Dick Allewijn, Bijzonder hoogleraar Mediation Vrije Universiteit van Amsterdam

1.7 Specialisten in conflict ..

Een conflict tussen (vak)specialisten heeft doorgaans een extra dimensie. Hun specialisatie heeft een eigen cultuur en kent systemische relaties waarin successen en trauma’s een rol spelen. In een samenwerkingsverband met specialisten is een veel gehoorde opmerking dan ook: “Met mij samenwerken is helemaal geen probleem, doe gewoon wat ik zeg, dan komt het helemaal goed”.

Wat is het effect van systemische en culturele relaties op specialisten en hoe kun je hen toch laten samenwerken? Hoe voorkom je daarbij conflicten of hoe los je die op? Toelichting vanuit een casus rond het ontwerpen en bouwen van twee patrouillevliegtuigen voor de Nederlandse Kustwacht. Tijdens het ontwerp- en bouwproces, waar vele specialisten bij betrokken waren, botsten de karakters van de specialisten regelmatig en heftig. De projectleider vertelt over zijn aanpak en nodigt je daarna uit te reflecteren vanuit je eigen praktijk.

Peter de Raaf, Senior-adviseur Rijkswaterstaat en MfN-registermediator

1.8 Burgers en overheid – “Help, hoe overleef ik dit conflict?”

Deze workshop is vol. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Burgers worden mondiger. Laten eerder en meer van zich horen. Willen invloed op hun leefomgeving. Willen serieus genomen worden. En willen een eerlijke behandeling. Deoverheid moet daarom veranderen. Van formeel naar informeel. Van rechtmatig naar responsief. Van proceduregericht naar persoonlijk en oplossingsgericht.Een veranderende overheid vergt andere vaardigheden van ambtenaren en bestuurders. Wat leeft er onder inwoners en hoe ga je daar in de praktijk het beste mee om? Welkeconflictvaardigheden heb je nodig om in lastige situaties effectief om te gaan met signalen van onvrede? Ook benieuwd wat je het beste wel en niet kunt doen? Kom het ervaren! Dat is prettig contact met de overheid.

(maximaal 25 deelnemers)

Caroline Koetsenruijter, Trainer Instituut KCB
Peter van der Voorn, Senior jurist Bezwaar en Beroep Werk en Inkomen Lekstroom

1.9 Duurzaam contracteren

Conscious contracting is een alternatieve en meer duurzame manier van contracteren, die wereldwijd in opkomst is. Deze manier van contracteren kent ook voor mediators en advocaten belangrijke aspecten. Maak kennis met en verdiep je in de kern van conscious contracting: wat is het en hoe raakt deze aanpak jou als mediator? Wat zijn de verschillende toepassingsmogelijkheden en wat past bij jou, jouw mediationpraktijk, jouw handelen en jouw klanten en conflicten? Hoe maak je de toepassingsmogelijkheden ook echt bruikbaar? Aan de slag met een persoonlijke verkenning. Ook best practices komen aan bod: leerzame en inspirerende praktijkexpertise.
(maximaal 20 deelnemers)

Arthur Hol, Dialogue BV-associate, arbeidsrechtadvocaat, organisatiepsycholoog, directeur-eigenaar HRM College
Elke Vroemen, MfN-registermediator, trainer en consultant Dialogue BV

1.10 Financiële valkuilen bij een (echt)scheiding

Workshop is vol. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. 

Financiële deskundigheid bij scheiding: een bittere noodzaak om scheidende partners goed te kunnen helpen. Bij alle onzekerheid die een scheiding met zich meebrengt, is er in elk gevaléén zekerheid: de nieuwe toekomst voor beide partners wordt grotendeels bepaald door hun financiële (on)mogelijkheden. Leer van de expertise van de Vereniging van RegisterFinancieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA): waar zitten de voetangels en klemmen? Ga stap voor stap mee op reis door een fictieve scheidingscasus en ontdek zelf de valkuilen. Onderwegdoe je financiële, fiscale en juridische pleisterplaatsen aan.

Judith van den Nieuwenhuijsen-Duits, Lid Ledenraad RFEA, MfN-registermediator en adviseur CARENT
Léon Slijkerman, Secretaris RFEA, MfN-registermediator en adviseur de Scheidingsplanner

1.11 Zakelijke mediation: een andere aanpak gewenst?

De Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) heeft in samenwerking met de Stichting ACB Corporate ADR & Mediation op grote schaal onderzocht wat de kansen en belemmeringen zijn voor zakelijke mediation in Nederland. Advocaten, bedrijven en rechters zijn gevraagd naar hun ervaringen met zakelijke mediation. Wat is hun behoefte, welke verwachtingen hebben zij? Een gesprek op basis van de onderzoeksresultaten over de vraag hoe je als zakelijke mediator je aanbod kunt verbeteren. Hoe kun je optimaal inspelen op de wensen van de zakelijke markt? Wat werkt goed en wat juist niet? Op zoek naar do’s & don’ts voor zakelijke mediation.

Marina de Kort, Secretaris ZAM
Manon Schonewille, Voorzitter Stichting ACB, MfN-registermediator Schonewille & Schonewille Legal Mediation
Eva Schutte, Voorzitter ZAM, MfN-registermediator ReulingSchutte
Marc Simon Thomas, Onderzoeker Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging Universiteit Utrecht

 

Tweede ronde (15.15 uur – 16.30 uur)

vFAS

2.1 Verdeling van pensioen bij scheiding nu en in de toekomst, met specifieke aandacht voor de wijzigingen

Bij de afwikkeling van de gevolgen van een scheiding moet er ook aandacht besteed worden aan de verdeling van de opgebouwde aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak een ondergeschoven kind is. In veel gevallen wordt er bij de scheiding geen aandacht aan besteed. En als dat wel gebeurt, wordt het formulier vaak niet of te laat naar de pensioenuitvoerders gestuurd. Dat betekent dat de ene partner op de pensioendatum aan de andere partner moet vragen om een deel van het pensioen door te storten. In deze workshop aandacht voor het belang van een goede verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen. Daarnaast komt het (vereenvoudigde) formulier om de verdeling van het ouderdomspensioen door te geven aan de pensioenuitvoerder aan bod. Tot slot besteden we aandacht aan de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en de mogelijke veranderingen in de toekomst.

Arjan Bosman, Contentmanager Wijzer in geldzaken
Kirsty Selcraig, Advocaat en mediator Benthem Gratama Advocaten

NIP

2.2 Psychisch lijdende ouders en kinderen bij ouderlijke strijd voor, tijdens en na scheiding

Deze interactieve workshop geeft praktische handvatten en bespreekt verschillende mogelijke antwoorden op de volgende vragen:
Waarom zouden sommige ouders zich niet neer kunnen leggen bij bepaalde oplossingen?
Welke mogelijke risicofactoren kunnen mediators wegnemen om te voorkomen dat ouderlijke strijd escaleert of chronisch wordt? Hoe kunnen mediators en andere deskundigen, zoals rechters of advocaten een beeld krijgen van de diverse mogelijke omstandigheden en conflicten bij scheidingen?
Sinds de jaren vijftig is veel onderzoek gedaan naar moeizame scheidingen en de nadelige effecten daarvan op de kinderen. Tevens zijn vele interessante methoden ontwikkeld. Toch blijft ondanks de inzet van mediators, advocaten, rechters, psychologen, orthopedagogen, of andere deskundigen een groep van tussen de 5-20% van de ouders die scheiden ernstige strijd voeren. In de ergste gevallen wordt contact van een kind met een ouder geblokkeerd en bij hoge uitzondering berooft een ouder zichzelf en de kinderen van het leven. Hoewel het een illusie is om te veronderstellen dat zulke drama’s voorgoed voorkomen kunnen worden, illustreert deze workshop met behulp van nieuwe inzichten en interventies dat professionals, zoals mediators meer mogelijkheden hebben dan tot nu toe wordt aangenomen.

Bela de Vries, Psycholoog NIP

NVvMA

2.3 Gevangen in geheimhouding

Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn fundamentele beginselen van mediation. De opvattingen en interpretaties hierover verschillen en dat is in de toch al zo weerbarstige praktijk lastig. Wat zijn de (juridische) kaders, hoe werkt dit uit in de praktijk, en hoe ga je er mee om? In luchtige spelvorm, inclusief participerende mediators, voor startende én ervaren en mediators. Diverse issues komen aan de orde, zoals: geldt de geheimhouding ook in de pre-mediation fase? Is een advocaat gehouden tot ondertekening van een mediationovereenkomst of een geheimhoudingsverklaring? Kan een partij de mediator verplichten om naleving van de geheimhoudingsverplichting (door een andere partij) af te dwingen? Moet de mediator altijd de toestemming van een partij hebben om informatie uit een caucus met de andere partij te delen? Vallen de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst ook onder de vertrouwelijkheid?

Paul Boontje, Advocaat en mediator Boontje Advocaten, bestuurslid NVvMA
Jan Willem Loman, Mediator ReulingSchutte, bestuurslid NVvMA

VMN

2.4 Mediation binnen het familiebedrijf

Binnen een familie kunnen de verhoudingen al zeer ingewikkeld zijn, voeg er een bedrijf met de nodige zakelijke beslommeringen aan toe en de problemen dienen zich in grote omvang aan. Hoe voorkom je problemen, hoe voorkom je escalatie? Professioneel zicht op complexe patronen en sterke wetmatigheden die voortvloeien uit het familiesysteem, en het in evenwicht brengen van ieders belangen, zakelijk en in familieverband, zonder zelf belanghebbende te zijn: een rol de mediator op het lijf geschreven. Welke specifieke expertise breng je als mediator in bij ondernemers van familiebedrijven? Waarom gaat het vaak mis bij bedrijfsopvolging en hoe begeleid je generaties naar succesvolle opvolging? Bedrijf als eigen kind, je eigen kinderen in je bedrijf, hoe complex is dat? Hoe werk je aan vertrouwen bij de stakeholders? Maak kennis met de theorie en de praktijk.

Fred Schonewille, Founding partner Schonewille & Schonewille Legal Mediation

VMO

2.5 Beleidsbemiddeling – een oplossing voor de Groningse aardgasproblematiek (en andere maatschappelijke kwesties)

De gaswinning in Groningen is jarenlang een belangrijke bron van inkomsten geweest voor Nederland, maar de aardbevingen hebben de levens van vele Groningers ontwricht. Minister Wiebes besloot de gaskraan eerder dicht te draaien en de NAM een andere rol te geven in de afhandeling van schadeverzoeken. Maar is dit langslepende conflict nu ook echt opgelost? Hoe zou een mediator deze kwestie hebben aangepakt?

Ga mee op verkenning! Onder leiding van een aantal beleidsbemiddelaars ontwerpen we een proces waarin de stakeholders, waaronder burgers, gemeenten en machtige spelers als het ministerie van Economische Zaken en de NAM, op een eerlijke en gelijkwaardige manier de onderhandeling met elkaar kunnen aangaan. Via een rollenspel zoeken we naar een duurzame oplossing waar alle betrokkenen vrede mee kunnen hebben. Zo maak je kennis met nieuwe vaardigheden uit de praktijk van beleidsbemiddeling. En zo kun je als (publieke) mediator niet alleen je gezichtsveld maar ook je werkveld vergroten!

Hans Bekkers, MfN-registermediator, beleidsbemiddelaar, bestuurslid Stichting Mediators in Ruimtelijke Ordening
Aik Kramer, Beleidsbemiddelaar, mede-oprichter van beleidsbemiddeling.nl
Linda Reijerkerk, MfN-registermediator, trainer, directeur Centrum voor Conflicthantering

2.6 Tuchtrechtspraak mediators

“De Mediator is onderworpen aan het tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrecht Mediators”, aldus de Gedragsregels voor de MfN-registermediator.Als mediator ben je je eigen instrument, het kwaliteitsstelsel en gedragsregels bepalen je handelingskader. Hoe concretiseer je de kwaliteitsnormen? Lang niet alles is immers inprotocollen te vatten. Wat mag, wat kan, en hoe stel je je op in grijze gebieden? Na een korte toelichting op de positie van tuchtrecht en tuchtrechtspraak binnen onsrechtssysteem worden aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden situaties besproken waar mediators in de uitvoering van hun opdracht mee te maken kunnen krijgen. Wijsheid over de normhandhaving binnen de beroepsgroep!

Joost van Dijk, Voorzitter Tuchtcommissie Stichting Tuchtrechtspraak Mediators

2.7 Jongerenrechtbank: probleemoplossend en toekomstgericht

Jongeren die zich schuldig maken aan een strafbaar feit, krijgen de kans om zich ten opzichte van de gemeenschap te verantwoorden via een Jongerenrechtbank. Zo wordt een strafrechtelijk ingrijpen voorkomen. In Jongerenrechtbanken behandelen speciaal daartoe getrainde jongeren kleine delicten als diefstal of een vechtpartijtje. Doel is niet om te straffen, wel om te herstellen. Via de Jongerenrechtbank ontwikkelen jongeren verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van hun school. Zij worden actieve participanten en nemen verantwoordelijkheid voor hun handelen en de schade en leed die dit heeft veroorzaakt. De Jongerenrechtbank is daarmee een waardevolle maar vooral ook inspirerende en nieuwe manier om om te gaan met strafbaar en kwalijk gedrag binnen de schoolgemeenschap. Bovendien een innovatieve manier om jongeren kennis te laten maken met thema’s als recht, rechtsstaat, burgerschapsvorming en burgerparticipatie.Jongerenrechters vertellen over de dagelijkse praktijk en geven een inkijkje in hun aanpak. Wat zien zij als rechtvaardig? Verschillen hun uitspraken met die van een echte rechter? Inspiratie door de visie van jongeren op conflictoplossing.

Kim Roelofs, MfN-registermediator straf- en familiezaken, vanaf het eerste uur betrokken bij dit pilotproject als projectcoördinator en trainer Leden van de Jongerenrechtbank

2.8 Vliegers en de sweet spot of conflict

Conflict hoort bij organisaties maar niemand houdt ervan. Dit is jammer want conflict kan een bron van goede prestaties zijn als er juist mee omgegaan wordt. Dan bereikenbetrokkenen de ‘sweet spot’, maar dit wordt zelden geleerd. Eva van der Fluit onderzocht hoe professionals in de cockpit van de KLM dit doen. Vliegers moeten hun conflicten immers weloplossen om veilig thuis te komen. Met behulp van een methode om Indianen te bestuderen bracht Eva de vliegerscultuur in kaart. Het onderzoek laat zien hoe zij een constructiefwerkklimaat creëren waarin conflict gebruikt wordt als leermoment. Ook gaat het in op de belangrijkste oorzaken en hoe deze aangepakt worden. Voor mediators biedt het onderzoek perspectief op hoe het ook kan op de werkvloer en watdaarvoor nodig is in gedrag, cultuur en organisatie. Dit biedt inspiratie voor diagnose, interventies en afspraken bij mediations. Maak van conflict een kwaliteitsinstrument!Na afloop ontvang je de infographic die de belangrijkste resultaten van het onderzoek samenvat en nu in de KLM-vliegersopleiding gebruikt wordt.

Eva van der Fluit, Organisatieadviseur

2.9 Lastposten

Je komt als mediator terecht in een hevig geëscaleerd conflict dat al wat jaren loopt. Een van de partijen blijkt afwijkend gedrag te vertonen, zodanig dat je moet vermoeden dat daaronder(in enige mate) een psychische stoornis zit. Ga je dan door, en zo ja, met welk doel voor ogen? Conflictdeskundigen van de Belastingdienst onderzochten 100 dossiers in de relatie Belastingdienst – belastingplichtige waarin zo’n specifieke situatie speelde. Er waren dan meestal wel interventies geprobeerd. Sommige soorten interventies gaven duidelijk betere resultaten dan andere. Mediation bleek niet erg kansrijk: het ging fout in de voorfase, of tijdens de mediation (in de eerste, of de vijfde sessie), of in de fase van de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst. De onderzoekers zijn van mening dat je als mediator in zo’n specifieke situatie desgewenst je doel kunt bijstellen, en daarop je inspanningen kunt richten.Kan dat eigenlijk wel? En hoe doe je dat dan? Dilemma’s in dialoog. Doe mee!

Valentijn Crijns en Ron Dautzenberg, beiden conflictdeskundige binnen de Belastingdienst

2.10 Inzicht in autisme; doe er je voordeel mee!

Bij mensen met autisme wordt informatie anders verwerkt. Wat heeft dit voor invloed op het mediationproces en nog belangrijker: hoe zorg je er als mediator voor dat een ieder zich begrepen voelt en onderdeel wil blijven van de mediation?

De kwetsbaarheid die het hebben van autisme met zich meebrengt op het gebied van prikkelverwerking, maakt dat mensen met autisme niet altijd even goed in staat zijn informatie te verwerken. Er treedt een vertraging op in informatieverwerking en het risico bestaat dat verkeerde informatiekoppelingen worden gemaakt. Miscommunicatie zorgt voor een bron van conflicten en hiermee tevens voor een grote stressbeleving.
Jasper Wagteveld is al sinds zijn 12e een intensieve zorgconsument met autisme. In die jaren heeft hij meer dan 100 hulpverleners en talrijke methodieken de revue zien passeren. Dit heeft hem een diepgaand inzicht gebracht dat in welk contact je ook maar hebt het daadwerkelijke contact het allerbelangrijkste is. Dit inzicht deelt hij graag, samen met zijn valkuilen en succesverhalen in een interactieve voordracht. Thema’s die zeker aan de orde komen zijn: openheid, wederkerigheid, relatie, gesprekstechnieken, gedragsinterventies en passie.

Amber Hornung, MfN-registermediator YUJ verbindt
Marjon Kuipers, MfN-registermediator, trainer, coach Autismeacademie Auticomm
Jasper Wagteveld

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.