Top menu

Persbericht: Minister Dekker blaast mediationwetgeving nieuw leven in

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) reageert positief op de brief van Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker, waarin hij voornemens is een nieuw mediationwetsvoorstel in consultatie te brengen voortbouwend op de bestaande praktijk.

Beëdigd mediator

Volgens minister Dekker is het van belang dat de opgebouwde kwaliteit van mediation en mediators in Nederland ook wordt geborgd door de overheid en het beroep van mediator verder wordt uitgebouwd. Dit geeft burgers de zekerheid van een goede, gekwalificeerde en in de toekomst een beëdigde mediator.

Breed gedragen aanbevelingen

De brief van minister Dekker volgt precies een jaar nadat de MfN een in de praktijk breed gedragen aanbevelingendocument uitbracht. Dit aanbevelingendocument – dat zorgvuldig tot stand is gekomen in samenspraak met de beroepspraktijk en is afgestemd met onder andere de Rechtspraak, de Raad voor Rechtsbijstand en de wetenschap – is aanleiding geweest om de mediationwetgeving nieuw leven in te blazen. Minister Dekker neemt deze aanbevelingen grotendeels over in zijn brief aan de Tweede Kamer.

MfN nauw betrokken bij uitwerking mediationwet

De MfN, met ongeveer drieduizend mediators in het MfN-register, ziet de brief als een mooi uitgangspunt voor de verdere besluitvorming in een interessante tijd, waarin er nieuwe kansen geboden worden aan mediators. Bij de uitwerking van de mediationwet wordt de MfN de komende tijd nauw betrokken door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierbij luistert de MfN naar de geluiden en belangen in het mediationveld en streeft daarbij naar draagvlak vanuit de verschillende beroepsgroepen.

Over MfN en het MfN-register

MfN is een federatie van verenigingen en beroepsgroepen in het mediationveld – de gedragswetenschappers (NIP), notariaat (VMN), advocatuur (vFAS en NVVMA) en de overheidsmediators (VMO) – en werkt vanuit de bedoeling elkaar aan te vullen en te versterken. De organisatie MfN draagt sinds 1995 als de autoriteit op het gebied van mediation bij aan de organisatie en professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het MfN-register, dat wordt beheerd door een separate kwaliteitsstichting. Het MfN-register is het enige onafhankelijke en erkende non-profit kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Het register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. Dat is niet voor niets. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard.

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.