Top menu

Mediationcongres 2017: inschrijving geopend!

Op vrijdag 1 december aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2017 in Spant! Bussum. Deze achtste editie staat in het teken van cultuur. Mediation heeft zich inmiddels een vaste plek verworven in onze conflictoplossing. Dat heeft een omslag in ons denken, herijking van onze waarden gevergd: cultuurverandering. Het oude denken geeft zich niet […]

Lees meer

MfN verheugd met benoeming hoogleraar mediation aan VU

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) reageert met enthousiasme op de benoeming van Dick Allewijn tot bijzonder hoogleraar Mediation aan de VU te Amsterdam. De leerstoel zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van mediation in Nederland. De leerstoel biedt rechtenstudenten een verrijking van hun opleiding waar het gaat om kennis van conflicthantering. De leerstoel is […]

Lees meer

Definitieve onderzoeksresultaten evaluatie peer review

Sinds 1 januari 2012 maakt een peer review onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Het doel van de peer review is kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering van zowel de bij de MfN aangesloten mediators als hun praktijkvoering. Circa 2.000 MfN-registermediators hebben inmiddels deelgenomen aan de peer review. Het kwaliteitsinstrument is geëvalueerd. De evaluatie is uitbesteed aan het Montaigne […]

Lees meer

Toch geld voor mediation in strafrecht

Er is volgend jaar toch geld voor mediation in het strafrecht. De Tweede Kamer nam vandaag een amendement op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan. Minister Van der Steur kondigde eerder aan dat er in 2017 geen geld voor is. PvdA-Kamerlid Recourt diende met steun van D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks […]

Lees meer

Reactie MfN op stopzetten financiering pilot mediation in strafrecht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is per 1 november 2016 gestopt met de financiering van de pilot met mediation in het strafrecht omdat er geen middelen beschikbaar zijn voor een landelijke uitrol. De  Mediatorsfederatie Nederland (MfN) betreurt dit besluit van de minister van Justitie en Veiligheid ten zeerste. Dat is te lezen in de brief die […]

Lees meer

Mediationcongres op 17 november bijna uitverkocht

Laatste kans! Volgende week, op donderdag 17 november, is het zo ver: het Mediationcongres 2016 van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) barst los in Spant! Bussum.  Het thema dit jaar is bruggen slaan. Polarisatie in de politiek, ouders en kinderen bij scheiding, werkgevers en werknemers, slachtoffers en daders, discussies over opvang van vluchtelingen, groepen en het individu. Verschillen worden groter, […]

Lees meer

VU vestigt nieuwe leerstoel Mediation

De Vrije Universiteit Amsterdam vestigt als eerste universiteit in Nederland een bijzondere leerstoel Mediation. De leerstoel wordt ondergebracht bij de juridische faculteit. Deze unieke leerstoel vormt het sluitstuk van de innovatieve afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, en versterkt het onderzoek naar de vele recente vernieuwingen in rechtspraak […]

Lees meer

Reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation

Op 28 september jongstleden heeft het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) een reactie ingediend op het wetsontwerp Wet bevordering mediation. De aanbiedingsbrief en bijlagen kunt u hieronder downloaden. aanbiedingsbrief reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation (28/09/2016) notitie MfN inzake wetsontwerp vertrouwelijkheid in het wetsontwerp verslag MfN-vragenlijst            

Lees meer

Mediationcongres 2016: sessieprogramma online!

Op donderdag 17 november aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2016 in Spant! Bussum. Deze zevende editie staat in het teken van bruggen slaan. Afstanden in fysieke zin doen er steeds minder toe in deze tijd van globalisering. Soms bestaan ze niet eens meer. Op veel andere gebieden lijken afstanden tussen mensen steeds groter […]

Lees meer
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.