Top menu

Brief MfN aan minister van Veiligheid en Justitie over voortzetting wetgevingstraject mediation

Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft op 10 september jongstleden een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de voortzetting van het wetgevingstraject mediation. In deze brief spreekt het bestuur van de MfN waardering uit aan de minister voor het overnemen van het wetgevingstraject en dringt aan op spoedige communicatie over de […]

Lees meer

Hoofdzaken Rondetafelbijeenkomst wetsvoorstel mediation (29 juni)

Op 29 juni jongstleden vond de Rondetafelbijeenkomst plaats bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de start van de behandeling  van de wetsvoorstellen Mediation als regeringsvoorstellen. Aanwezig waren ongeveer 25 vertegenwoordigers van de MfN en mediatorsverenigingen, rechterlijke macht, orde van advocaten, raden voor de rechtspraak en rechtsbijstand, wetenschap en anderen. De verantwoordelijke […]

Lees meer

Presentatie bijeenkomst (24 juni) wetsontwerp mediation beschikbaar

Het bestuur van de MfN is op maandag 29 juni bij het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit de kamerbehandeling van de wetsvoorstellen mediation. Voorafgaand aan de consultatie heeft het MfN-bestuur mediators uitgenodigd om met hen te spreken over de wetsvoorstellen. Die bijeenkomst […]

Lees meer

Bijeenkomst over voortgang mediationwetgeving op 24 juni 2015

In gesprek met MfN over voortgang mediationwetgeving De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) ontving bericht dat de minister van Veiligheid en Justitie de wetsvoorstellen voor mediationwetgeving zal overnemen en voortzetten. De minister vraagt nu opnieuw advies aan de Raad van State. Het bestuur van de MfN is op 29 juni uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde […]

Lees meer

Consultatie wetsontwerp mediation op 29 juni aanstaande

De minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, zal een nieuw wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. De VVD heeft de Kamer op 10 juni jongstleden bericht het eerdere wetsvoorstel in te trekken. Inmiddels is bekend dat op 29 juni een consultatie over het wetsontwerp mediation op het ministerie plaatsvindt. Het bestuur van de MfN is […]

Lees meer

World Forum of Mediation Centres op 5 en 6 juni

‘Meet & greet’ met wereldleiders van mediation  Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni strijkt de halfjaarlijkse bijeenkomst ‘World Forum of Mediation Centres’ van de UIA neer in Amsterdam. Voor u een unieke gelegenheid om kennis te nemen van de wereldwijde ontwikkeling van mediation en de CEO’s van de belangrijkste mediation centers te ontmoeten. Deelname geeft recht op PE-punten. Download […]

Lees meer

Seminar ‘Corporate Mediation and the ICC Mediation Rules’ op dinsdag 31 maart

Op dinsdag 31 maart aanstaande organiseert de International Chamber of Commerce (ICC) Nederland het seminar: ‘Corporate Mediation and the ICC Mediation Rules’. Dit seminar biedt ervaren mediators de gelegenheid kennis te nemen van ICC Mediation, de nieuwe regels, en daarnaast persoonlijk kennis te maken met collega’s van het internationale ICC Centre for ADR in Parijs.

Lees meer

Wetsvoorstellen mediation plenair behandeld in Tweede Kamer

Op dinsdag 20 januari was de eerste plenaire behandeling van de wetsvoorstellen mediation van Ard van der Steur. Het was de eerste termijn waarin de woordvoerders van de fracties vragen kunnen stellen aan de initiatiefnemer en moties kunnen indienen. In totaal zijn er 88 vragen gesteld en twaalf moties ingediend. Er is een breed draagvlak in de Kamer […]

Lees meer

Plenair Kamerdebat wetsvoorstellen mediation op dinsdag 20 januari

Het plenaire Kamerdebat over de wetsvoorstellen van Ard van der Steur staat nu gepland op dinsdag 20 januari om 19.30 uur. Wilt u bij het Kamerdebat aanwezig zijn, kijkt u dan vooraf op de website van de Tweede Kamer of het doorgaat. Het debat kunt u ook live volgen via de website. Hiervoor gaat u naar www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat.

Lees meer

Reactie MfN op amendementen wetsontwerp mediation

Op de wetsvoorstellen mediation zijn amendementen ingediend. Hieronder leest u de reactie van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) op de amendementen: Download reactie MfN op het door mr. Klein ingediende amendement op de wetsvoorstellen van mr. Van der Steur. Download reactie MfN op de door Gerard Schouw ingediende amendementen op de wetsvoorstellen van mr. Van der Steur. De teksten […]

Lees meer
Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.