Top menu

Reactie MfN op stopzetten financiering pilot mediation in strafrecht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is per 1 november 2016 gestopt met de financiering van de pilot met mediation in het strafrecht omdat er geen middelen beschikbaar zijn voor een landelijke uitrol. De  Mediatorsfederatie Nederland (MfN) betreurt dit besluit van de minister van Justitie en Veiligheid ten zeerste. Dat is te lezen in de brief die […]

Lees meer

VU vestigt nieuwe leerstoel Mediation

De Vrije Universiteit Amsterdam vestigt als eerste universiteit in Nederland een bijzondere leerstoel Mediation. De leerstoel wordt ondergebracht bij de juridische faculteit. Deze unieke leerstoel vormt het sluitstuk van de innovatieve afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, en versterkt het onderzoek naar de vele recente vernieuwingen in rechtspraak […]

Lees meer

Reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation

Op 28 september jongstleden heeft het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) een reactie ingediend op het wetsontwerp Wet bevordering mediation. De aanbiedingsbrief en bijlagen kunt u hieronder downloaden. aanbiedingsbrief reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation (28/09/2016) notitie MfN inzake wetsontwerp vertrouwelijkheid in het wetsontwerp verslag MfN-vragenlijst            

Lees meer

Bijeenkomst consultatie wetsontwerp op 20 september

Op 13 juli jongstleden is het wetsontwerp Wet Bevordering Mediation in consultatie gegeven. Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is gevraagd om vóór 30 september aanstaande een reactie te geven op het wetsontwerp. Op dit moment stelt de MfN een concept-reactie op. Graag bespreken wij deze concept-reactie met u als MfN-registermediator op dinsdag 20 september aanstaande van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf […]

Lees meer

Wetsvoorstel Wet Bevordering Mediation in consultatie

Het wetsontwerp van de Wet bevordering mediation, vergezeld van een memorie van toelichting, is op 13 juli 2016 in consultatie gegaan. De openbare stukken zijn te raadplegen op http://www.internetconsultatie.nl/. Het bestuur van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is gevraagd een reactie te geven op deze voorstellen vóór 30 september aanstaande en zal een concept reactie opstellen. In augustus bespreekt het MfN-bestuur deze concept […]

Lees meer

Kamervragen wetsvoorstel mediation

Minister Van der Steur beantwoordt Kamervragen van de SGP en rept over de initiatiefwetsvoorstellen mediation. De vragen van de SGP en de antwoorden van de minister kunt u via onderstaande link downloaden. Ga naar vragen SGP en antwoorden Van der Steur >>

Lees meer

Onderzoek UvA naar kwaliteit mediation in Nederland

De Universiteit van Amsterdam (UvA) doet onderzoek naar de kwaliteit van mediation in Nederland. Het onderzoek wordt gehouden onder mediators en hun cliënten en loopt van 21 september tot en met 6 december 2015. Wilt u meewerken aan dit onderzoek, klik dan op onderstaande link. Ga naar onderzoek UvA >>

Lees meer

Brief MfN aan minister van Veiligheid en Justitie over voortzetting wetgevingstraject mediation

Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft op 10 september jongstleden een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de voortzetting van het wetgevingstraject mediation. In deze brief spreekt het bestuur van de MfN waardering uit aan de minister voor het overnemen van het wetgevingstraject en dringt aan op spoedige communicatie over de […]

Lees meer

Hoofdzaken Rondetafelbijeenkomst wetsvoorstel mediation (29 juni)

Op 29 juni jongstleden vond de Rondetafelbijeenkomst plaats bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de start van de behandeling  van de wetsvoorstellen Mediation als regeringsvoorstellen. Aanwezig waren ongeveer 25 vertegenwoordigers van de MfN en mediatorsverenigingen, rechterlijke macht, orde van advocaten, raden voor de rechtspraak en rechtsbijstand, wetenschap en anderen. De verantwoordelijke […]

Lees meer

Presentatie bijeenkomst (24 juni) wetsontwerp mediation beschikbaar

Het bestuur van de MfN is op maandag 29 juni bij het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit de kamerbehandeling van de wetsvoorstellen mediation. Voorafgaand aan de consultatie heeft het MfN-bestuur mediators uitgenodigd om met hen te spreken over de wetsvoorstellen. Die bijeenkomst […]

Lees meer

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.