Top menu

Rapporten en verslagen

De Nederlandse mediationmarkt 10 jaar later

In het najaar van 2019 heeft onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van het MfN-register, vragenlijsten onder MfN-registermediators en het publiek verspreid om de mediationmarkt in kaart te brengen. In dit rapport vindt u actuele cijfers over de praktijkvoering van MfN-registermediators, verwachtingen en de plaats en rol van het MfN-register. En hoe staat het publiek tegenover mediation? 
Download rapport ‘De Nederlandse mediationmarkt 2019’ >>


ZAM/ACB-onderzoeksrapport: Kansen en Belemmeringen voor Zakelijke Mediation

Op 17 december 2018 maakten de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ACB) het onderzoeksrapport ‘Kansen en Belemmeringen voor Zakelijke Mediation’ openbaar. Dit betreft een onderzoek onder Nederlandse advocaten, bedrijven en rechters over hun ervaringen met zakelijke mediation. In het onderzoek zijn veel interessante aanknopingspunten voor de praktijk te vinden, waaronder de gewenste werkwijze van de mediator, de overwegingen om wel of geen mediation in te zetten, mediation in verhouding tot/ in combinatie met andere vormen van conflictoplossing, et cetera.
Lees het volledige onderzoeksrapport op de website van de ZAM>>


Onderzoek naar rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Montaigne Centrum (onderzoekscentrum voor rechtspleging en conflictoplossing) onderzoek gedaan naar de rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing. Het eindrapport kunt u via onderstaande link inzien. Vooral paragraaf 5.4 is relevant voor onze beroepsgroep, waarin de huidige regulering van de professie aan bod komt.

Download samenvatting
Download volledige rapport


Nederlanders & Mediation

Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Download rapport ‘Nederlanders & Mediation’


Onderzoek onder MfN-registermediators 2016

Mediation is sterk in ontwikkeling en staat volop in de belangstelling. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de mediatorsverenigingen, de overheid en vele anderen buigen zich over de vraag hoe mediation een nog grotere rol kan krijgen in de oplossing van conflicten. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heeft de MfN inzicht nodig in de actuele stand van zaken in het mediationveld en het MfN-register. De MfN heeft daarom in mei 2016 een onlinevragenlijst onder alle MfN-registermediators uitgezet. 1.225 MfN-registermediators hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is ongeveer 42% van het totale aantal MfN-registermediators. Hieronder kunt u de inventarisering en analyse van alle ingevulde vragenlijsten downloaden.

Download verslag MfN-vragenlijst 2016


Stand van zaken mediation bij gemeenten 2005-2017

Download verslag ‘Stand van zaken mediation bij gemeenten’


Position paper ‘Mediation 2.0’

Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht
SEO Economisch Onderzoek/HiiL -Tisco (universiteit Tilburg)

Download position paper ‘Mediation 2.0’


Rapport ‘De stand van mediation bij gemeenten anno 2012/2013’

In opdracht van de Vereniging GemeenteMediation (VGM) en het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is in de periode november 2012 tot en met februari 2013 door BMC onderzoek gedaan naar de stand van mediation bij gemeenten.

Download rapport ‘De stand van mediation bij gemeenten anno 2012/2013’


Oorzaken, achtergronden en consequenties van conflict

Cahier dat uitgegeven is door de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM), een onafhankelijke non-profit organisatie die wetenschappelijke kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Ga naar cahier ‘Oorzaken, achtergronden en consequenties van conflict’ op de website van BWM


Mediationmarkt vanuit economisch perspectief (SEO november 2011)

Prof. dr. Barbara Baarsma deed ten behoeve van het Mediationcongres 2011 onderzoek naar de mediationmarkt. Haar presentatie op het congres is beschikbaar gesteld voor belangstellenden.

Download presentatie ‘Mediationmarkt vanuit economisch perspectief 2011’


De stand van mediation (marktonderzoek Stratus 2011)

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van NMI. Stratus deed ten behoeve van het Mediationcongres 2011 onderzoek naar de groei van de mediationmarkt.

Download rapport ‘De stand van mediation 2011’


De stand van mediation (marktonderzoek Stratus, 2010)

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het NMI. Stratus deed onderzoek naar de activiteiten van de NMI mediator en naar de bekendheid van mediation in de markt.

Download rapport ‘De stand van mediation 2010’


Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.