Top menu

Rapporten en verslagen

ZAM/ACB-onderzoeksrapport: Kansen en Belemmeringen voor Zakelijke Mediation

Op 17 december 2018 maakten de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ACB) het onderzoeksrapport ‘Kansen en Belemmeringen voor Zakelijke Mediation’ openbaar. Dit betreft een onderzoek onder Nederlandse advocaten, bedrijven en rechters over hun ervaringen met zakelijke mediation. In het onderzoek zijn veel interessante aanknopingspunten voor de praktijk te vinden, waaronder de gewenste werkwijze van de mediator, de overwegingen om wel of geen mediation in te zetten, mediation in verhouding tot/ in combinatie met andere vormen van conflictoplossing, et cetera.
Lees het volledige onderzoeksrapport op de website van de ZAM>>


Onderzoek naar rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Montaigne Centrum (onderzoekscentrum voor rechtspleging en conflictoplossing) onderzoek gedaan naar de rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing. Het eindrapport kunt u via onderstaande link inzien. Vooral paragraaf 5.4 is relevant voor onze beroepsgroep, waarin de huidige regulering van de professie aan bod komt.

Download samenvatting
Download volledige rapport


Nederlanders & Mediation

Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Download rapport ‘Nederlanders & Mediation’


Onderzoek onder MfN-registermediators 2016

Mediation is sterk in ontwikkeling en staat volop in de belangstelling. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de mediatorsverenigingen, de overheid en vele anderen buigen zich over de vraag hoe mediation een nog grotere rol kan krijgen in de oplossing van conflicten. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heeft de MfN inzicht nodig in de actuele stand van zaken in het mediationveld en het MfN-register. De MfN heeft daarom in mei 2016 een onlinevragenlijst onder alle MfN-registermediators uitgezet. 1.225 MfN-registermediators hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is ongeveer 42% van het totale aantal MfN-registermediators. Hieronder kunt u de inventarisering en analyse van alle ingevulde vragenlijsten downloaden.

Download verslag MfN-vragenlijst 2016


Stand van zaken mediation bij gemeenten 2005-2017

Download verslag ‘Stand van zaken mediation bij gemeenten’


Position paper ‘Mediation 2.0’

Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht
SEO Economisch Onderzoek/HiiL -Tisco (universiteit Tilburg)

Download position paper ‘Mediation 2.0’


Rapport ‘De stand van mediation bij gemeenten anno 2012/2013’

In opdracht van de Vereniging GemeenteMediation (VGM) en het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is in de periode november 2012 tot en met februari 2013 door BMC onderzoek gedaan naar de stand van mediation bij gemeenten.

Download rapport ‘De stand van mediation bij gemeenten anno 2012/2013’


Oorzaken, achtergronden en consequenties van conflict

Cahier dat uitgegeven is door de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM), een onafhankelijke non-profit organisatie die wetenschappelijke kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Ga naar cahier ‘Oorzaken, achtergronden en consequenties van conflict’ op de website van BWM


Grensoverschrijdende mediations

Het aantal grensoverschrijdende mediations is in de periode 2010-2011 gegroeid met circa 1500 zaken. Dat blijkt uit onderzoek van Stratus.  

Download rapport ‘Grensoverschrijdende mediations’


VVD plan voor de wettelijke verankering van mediation

Ard van der Steur (VVD) heeft in de pers een initiatiefnota voor mediation gepubliceerd. Het VVD plan ziet op de wettelijke verankering van mediation in Nederland.

Download initiatiefnota voor mediation van de VVD


Mediationmarkt vanuit economisch perspectief (SEO november 2011)

Prof. dr. Barbara Baarsma deed ten behoeve van het Mediationcongres 2011 onderzoek naar de mediationmarkt. Haar presentatie op het congres is beschikbaar gesteld voor belangstellenden.

Download presentatie ‘Mediationmarkt vanuit economisch perspectief 2011’


De stand van mediation (marktonderzoek Stratus 2011)

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van NMI. Stratus deed ten behoeve van het Mediationcongres 2011 onderzoek naar de groei van de mediationmarkt.

Download rapport ‘De stand van mediation 2011’


De stand van mediation (marktonderzoek Stratus, 2010)

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het NMI. Stratus deed onderzoek naar de activiteiten van de NMI mediator en naar de bekendheid van mediation in de markt.

Download rapport ‘De stand van mediation 2010’


Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam,oktober 2011

Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten

Eind oktober 2010 is de rechtbank A’dam in samenwerking met het Openbaar Minsiterie aldaar de pilot ‘Mediation naast strafrecht’ gestart. Onderzoeker dr. Suzan Verberk beschrijft het proces en de effecten van mediation naast strafrecht.

Download ‘Mediation naast strafrecht in het arrondisement Amsterdam, oktober 2011’


Innovatieagenda Rechtsbestel, ministerie van Veiligheid en Justitie, 31 oktober 2011

In 2014 dient geschiloplossing voor de burger merkbaar beter te verlopen. Om die reden geeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een forse impuls aan vernieuwing van geschiloplossing. De minister komt in 2012 met maatregelen die mediation bevorderen. Deze maatregelen maken deel uit van de innovatieagenda die minister Opstelten in oktober 2011 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Download de Innovatieagenda Rechtsbestel van het ministerie van Veiligheid en Justitie


The cost of Non ADR – surveying and showing the actual costs of Intra-Community Commercial Litigation

Onderzoek van ADRcenter in samenwerking met European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises – UEAPME en European Company Lawyers Association (funded by EU)

Download rapport ‘The cost of Non ADR – surveying and showing the actual costs of Intra-Community Commercial Litigation’


Mediator, professie in ontwikkeling (augustus 2009)

Rapportage commissie kwaliteit, Nederlands Mediation Instituut

Download rapportage ‘Mediator, professie in ontwikkeling’


Ethische Dilemma’s Mediation Naast Rechtspraak, juli 2008

Rapportage (incl. conclusies en aanbevelingen) van Landelijk bureau Mediation Naast Rechtspraak welke ethische of andere dilemma’s zich voordoen het kader van mediation naast rechtspraak.

Download rapportage ‘Ethische Dilemma’s Mediation Naast Rechtspraak, juli 2008


Handreiking mediation: ‘een luisterend oor’, 23 april 2008

Staatssecretaris Ank Bijleveld (BZK) presenteert op de conferentie Kwaliteitshandvesten in Rotterdam de handreiking ‘Een luisterend oor’. Naast een kosten-batenanalyse bevat deze handreiking een stappenplan waarmee overheidsorganisaties zelf aan de slag kunnen met het inzetten van mediationvaardigheden.

Download ‘Handreiking mediation: een luisterend oor’


Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation, 30 november 2007

Dit onderzoek is uitgevoerd door GemeenteMediation en SGBO.

Download onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 2007


Mediation en het rechtsbestel 29 528, 26 april 2007

Brief van de minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Download brief ‘Mediation en het rechtsbestel 29 528, 26 april 2007


Mediation en het rechtsbestel 29 528, 19 april 2004

Brief van de minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Download brief ‘Mediation en het rechtsbestel 29 528, 19 april 2004


Ruimte voor Mediation, 2003

Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd en heeft ten doel na te gaan of, en onder welke condities, mediation in de Nederlandse context een effectief en efficiënt alternatief is voor de gerechtelijke geschillenbeslechting.

Download rapport ‘Ruimte voor Mediation 2003’


Mediation in de Justitiele Infrastructuur, 2003

Justitiele verkenningen

Download ‘Mediation in de Justitiële Infrastructuur 2003’


Mediation naast Rechtspraak, 2002

Justitiele verkenningen

Download ‘Mediation naast Rechtspraak 2002’


Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.