Top menu

Wetgeving

Reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation

Op 28 september jongstleden heeft het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) een reactie ingediend op het wetsontwerp Wet bevordering mediation. De aanbiedingsbrief en bijlagen kunt u hieronder downloaden.


 

Bijeenkomst consultatie wetsontwerp op 20 september

Op 13 juli jongstleden 2016 is het wetsontwerp Wet bevordering mediation in consultatie gegeven. Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is gevraagd om vóór 30 september aanstaande een reactie te geven op het wetsontwerp. De MfN stelt een concept-reactie op en bespreekt deze graag met u als MfN-registermediator op dinsdag 20 september aanstaande van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 14.30 uur).

Lees verder


Opiniestuk ‘Ontwikkeling van mediation gebaat bij wettelijke basis’

Artikel van Maarten de Haas, voorzitter MfN, op 21 december in de Staatscourant.

Ga naar SConline.nl >>


Brief MfN aan minister: “Breng Wetsvoorstel Bevordering Mediation snel in consultatie”

Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft op 30 november 2015 een brief gestuurd aan minister Van der Steur naar aanleiding van het Mediationcongres 2015 op 26 november. In deze brief vraagt het MfN-bestuur het Wetsvoorstel Bevordering Mediation met de grootst mogelijke snelheid in consultatie te brengen.


Brief MfN aan minister van Veiligheid en Justitie over voortzetting wetgevingstraject mediation

Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft op 10 september jongstleden een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de voortzetting van het wetgevingstraject mediation.

In deze brief spreekt het bestuur van de MfN waardering uit aan de minister voor het overnemen van het wetgevingstraject en dringt aan op spoedige communicatie over de planning en vervolgstappen in het wetgevingstraject. In de brief gaat het MfN-bestuur ook in op een aantal highlights uit de expertmeeting van 29 juni jongstleden die voor het MfN-bestuur van belang zijn.


Bijeenkomst voortgang mediationwetgeving op 24 juni 2015

Het bestuur van de MfN is op maandag 29 juni bij het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit de kamerbehandeling van de wetsvoorstellen mediation. Voorafgaand aan de consultatie heeft het MfN-bestuur mediators uitgenodigd om met hen te spreken over de wetsvoorstellen. Die bijeenkomst is op 24 juni jongstleden geweest.
PresentatieDe presentatie die Maarten de Haas, voorzitter MfN, heeft gegeven, kunt u hieronder downloaden:


Reactie MfN op amendementen wetsontwerp mediation

De teksten van de amendementen kunt u raadplegen op de website van de Tweede Kamer.

Nota naar aanleiding van het verslag

Van der Steur heeft op 10 oktober 2014 zijn nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie Veiligheid en Justitie ingediend.


Wetsvoorstel mediation ingediend bij Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Ard van de Steur heeft op 4 juni 2014 zijn aangepaste wetsvoorstel mediation ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 juni jongstleden heeft de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) in reactie op het ingediende wetsvoorstel een brief gestuurd naar Van der Steur.


 

Eerdere informatie over initiatiefwetsvoorstel mediation

Het op 26 mei 2013 ingediende initiatiefwetsvoorstel mediation bestaat uit drie wetten:

1. Wet registermediator
2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht
3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht

Namens de MfN formuleerde de Commissie Wetgeving (voorheen: Commissie Mediationrichtlijn) een reactie op het initiatiefwetsvoorstel, dat op 25 juni 2013 is aangeboden aan tweede Kamerlid Ard van der Steur. Het advies met bijbehorende bijlagen kunt u hieronder downloaden:

 Overige informatie

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.