Top menu

Wetgeving

Hieronder vindt u alle berichten, brieven en documenten over het Wetsontwerp Mediation.


12 maart 2019

Brief minister aan Tweede Kamer over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Op maandag 11 maart heeft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer geantwoord op vragen en opmerkingen van leden van de fracties VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie en SGP over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht. Deze vragen en opmerkingen hebben ook de volle aandacht van de MfN. Wij gaan ermee aan de slag.

Zoals eerder aangegeven in de mededelingen van februari is er deze maand een overleg met het ministerie van J&V gepland, waarin de aanbiedingsbrief en het document van aanbevelingen – waar minister Dekker nu ook in zijn brief naar verwijst – ter sprake komt. De brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer kunt u lezen op Rijksoverheid.nl.


28 februari 2019

Brief aan minister Dekker: aanbevelingen voor Wetsontwerp Mediation


28 september 2016

Reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation

Op 28 september 2016 heeft het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) een reactie ingediend op het wetsontwerp Wet bevordering mediation. De aanbiedingsbrief en bijlagen kunt u hieronder downloaden.


30 november 2015

Brief MfN aan minister: “Breng Wetsvoorstel Bevordering Mediation snel in consultatie”

Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft op 30 november 2015 een brief gestuurd aan minister Van der Steur naar aanleiding van het Mediationcongres 2015 op 26 november. In deze brief vraagt het MfN-bestuur het Wetsvoorstel Bevordering Mediation met de grootst mogelijke snelheid in consultatie te brengen.


10 september 2015

Brief MfN aan minister van Veiligheid en Justitie over voortzetting wetgevingstraject mediation

Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft op 10 september jongstleden een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie over de voortzetting van het wetgevingstraject mediation.

In deze brief spreekt het bestuur van de MfN waardering uit aan de minister voor het overnemen van het wetgevingstraject en dringt aan op spoedige communicatie over de planning en vervolgstappen in het wetgevingstraject. In de brief gaat het MfN-bestuur ook in op een aantal highlights uit de expertmeeting van 29 juni jongstleden die voor het MfN-bestuur van belang zijn.


24 juni 2015

Bijeenkomst voortgang mediationwetgeving op 24 juni 2015

Het bestuur van de MfN was op maandag 29 juni 2015 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit de kamerbehandeling van de wetsvoorstellen mediation. Voorafgaand aan de consultatie heeft het MfN-bestuur mediators uitgenodigd om met hen te spreken over de wetsvoorstellen. Die bijeenkomst was op 24 juni 2015.

Presentatie
De presentatie die Maarten de Haas, voorzitter MfN, tijdens de bijeenkomt op 24 juni 2019 heeft gegeven, kunt u hieronder downloaden:


15 januari 2015

Reactie MfN op amendementen wetsontwerp mediation

De teksten van de amendementen kunt u raadplegen op de website van de Tweede Kamer.

10 oktober 2014

Nota naar aanleiding van het verslag

Van der Steur heeft op 10 oktober 2014 zijn nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie Veiligheid en Justitie ingediend.


19 juni 2014

Wetsvoorstel mediation ingediend bij Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Ard van de Steur heeft op 4 juni 2014 zijn aangepaste wetsvoorstel mediation ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 juni 2014 heeft de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) in reactie op het ingediende wetsvoorstel een brief gestuurd naar Van der Steur.


2013 en eerder

Eerdere informatie over initiatiefwetsvoorstel mediation

Het op 26 mei 2013 ingediende initiatiefwetsvoorstel mediation bestaat uit drie wetten:

1. Wet registermediator
2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht
3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht

Namens de MfN formuleerde de Commissie Wetgeving (voorheen: Commissie Mediationrichtlijn) een reactie op het initiatiefwetsvoorstel, dat op 25 juni 2013 is aangeboden aan tweede Kamerlid Ard van der Steur. Het advies met bijbehorende bijlagen kunt u hieronder downloaden:

 Overige informatie:

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.