Top menu

Over MfN

Op 1 januari 2014 is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) van start gegaan.  De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

De Mediatorsfederatie Nederland vervult de rol van gesprekspartner voor de overheid, politiek en andere partijen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitstelsel: het MfN-register (voormalig NMI-register).

Mediationwet

Een belangrijke activiteit van de Mediatorsfederatie Nederland is de wetgevingsadvisering en de vertegenwoordiging van de belangen van mediators in het kader van de op stapel staande mediationwet. De federatie heeft een advies uitgebracht en onderhoudt intensief contact met Tweede Kamerlid Ard van der Steur over deze wet.

MfN-register

De Mediatorsfederatie Nederland houdt het register van mediators en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. Het MfN-register (het voormalig NMI-register) is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. De federatie streeft er naar het register de status te geven van wettelijk register.

Mediationcongres

Een andere activiteit is het jaarlijkse Mediationcongres.

MediationNederland.nl

De Mediatorsfederatie Nederland heeft met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie de website www.mediationnederland.nl ontwikkeld. De website is onderdeel van de ‘campagne ter bevordering van mediation’ in het kader van de Innovatieagenda Rechtsbestel. Het doel van de website is het publiek meer bekend te maken met mediation.

Wie maken deel uit van Mediatorsfederatie Nederland?

De volgende grote landelijke verenigingen van mediators hebben zich verenigd in de Mediatorsfederatie Nederland:

  • Nederlands Instituut van Psychologen, sectie mediation (NIP)
  • Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
  • Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
  • Vereniging van Mediators in het notariaat (VMN)
  • Vereniging van Mediators bij de Overheid (VMO)

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.