Top menu

Services

De Dienstenstichting Mediation is de rechtsopvolger (na een statutenwijziging) van het Nederland Mediation Instituut (NMI) en heeft de volledige bureauorganisatie en lopende contracten van het NMI overgenomen.

De Dienstenstichting Mediation levert ondersteunende diensten voor de organisaties en verenigingen binnen de federatie. Daartoe behoren de taken rond de uitvoering van het kwaliteitsstelsel. En de organisatie van congressen en seminars en verschillende secretariaatsdiensten. Daarnaast verzorgt de Dienstenstichting Mediation de informatievoorziening voor mediators via nieuwsbrieven en websites.

Binnenkort wordt de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geïntegreerd in een nieuwe website van het MfN-register. Informatie over onderzoeksgegevens op het gebied van mediation, mediationwetgeving en de leerstoel mediation vindt u nog op deze website. Voor informatie over het MfN-register verwijzen wij u graag naar de huidige website van het MfN-register: www.mfnregister.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.